Padre Pio: krátka homília o vytrvalosti

Páter Pio, z krátkej homílie ohľade vytrvalosti:

„Požehnaný buď Ježiš a Mária! Ježiš nám hovorí v evanjeliu, že odmena nie je sľúbená tým, ktorí začnú dobre, či tým, ktorí pokračovali po istú chvíľu, ale tým, čo vydržia až do konca. Preto: ten, čo dobre začal, musí vždy o to viac vydržať; tí, čo pokračovali, musia sa snažiť dosiahnúť cieľ a taký človek, čo ešte nezačal (opovrhlivo), môže sa vydať na dobrú cestu a zabojovať o výdrž.

Viem, že je to docela ťažká práca. Ale: príklady svätých; pomoc najsvätejšej Panny; milosť Božia – ktorá je vždy pripravená pre tých, ktorí o ňu prostia – nám nebude chýbať.

Odejme sa konzistentnosťou, trpezlivosťou a výdržou. A potom príde skutočne to, čo Ježiš v evanjeliu spomína: „Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.“ (Mat 24,13)“

Páter Pio, katolícky kňaz, ktorý nosil znaky Ježiša Krista na tele

„Želám vám všetkým dobrú noc a plné požehnanie, nie len vám, ale aj vaším blízkym: obzvlášť vaším rodinám a tým o ktorých sa staráte: obzvlášť tým, ktorí sú invalidní a trpiaci. Nech im dá Boh odvahu a výdrž. A zdravie.

+ V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. + Nech je požehnaný Ježiš a Mária! – R/: Naveky vekov.“

Preklad: Kristián Keller

Modlite sa 15 dekád ruženca každý deň a Zdravas Mária pravideľne.