Citát týždňa (advent), #2

pápež Pius XII., posledný platný pápež Katolíckej Cirkvi pred Veľkým odpadlíctvom v Ríme

(Proti zlej muzike)

Pápež Pius XII., 25. decembra 1955, MUSICAE SACRAE: „67. Tí, ktorí majú na starosti náboženské vyučovanie chlapcov a dievčat, by nemali zanedbávať správne používanie týchto účinných pomôcok. Tí, ktorí majú na starosti katolícku mládež, by ich mali rozvážne využívať vo veľmi dôležitej práci, ktorá im bola zverená. Nádej, že šťastne dosiahneme to, po čom všetci túžia, totiž zmiznutie svetských piesní, ktoré sú pre kvalitu svojich melódií alebo pre často zmyselné a lascívne slová, ktoré sa s nimi spájajú, nebezpečenstvom pre kresťanov, najmä mladých, a ich nahradenie piesňami, ktoré sú cudné a čisté pre potešenie, ktoré podporujú a zvyšujú vieru a zbožnosť.“

Kristián Keller
tradicnykatolik.sk