Kategória heretici na Slovensku

NOVÉ VIDEO: Štefan Mordel a „Fatimský apoštolát“ (Christianitas.sk) a takzvaný krst túžby – komentár

Popis: Toto video odhaľuje protikatolícku vieru u mnohých falošných tradicionalistov. Pravá katolícka viera, tak ako je vyučovaná koncilmi a tradíciou, nie je žial prítomná medzi rôznymi sebe protirečiacimi si falošnými učiteľmi, ktorí sa podvodom vydávajú za katolíkov, kresťanov a obhájcov…

Vladyka Milan Chautur odhalený

Úvod Aktualizované 17/09/2023, z pôvodného blogu na pravde a ešte doplnené o pár obrázkov „Týmto, ktorí si neprajú priateľstvo s Bohom, sa On nevnucuje, lež ich rešpektuje, ale toto je vlastne ich večná smrť.“ (Milan Chautur, Veľký piatok, 2. apríl…

Otec Matúš Marcin je heretik

Otec Matúš Marcin, video s názvom ‚Matúš Marcin – Zo smrti k životu‘, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je ale očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. Čo Matúš…