Herézy antipápeža Jána Pavla II. (krátka ukážka)

(krátka malá ukážka:)

zdroj: AP/vatikankatolicky.com (copyright)

Dňa 14. mája 1999 sa Ján Pavol II. poklonil Koránu a pobozkal ho. Korán je „posvätná“ kniha moslimov, ktorá sa rúha Najsvätejšej Trojici a popiera božstvo Ježiša Krista. Uctiť si „posvätnú“ knihu falošného náboženstva sa vždy považovalo za odpadlícky skutok – úplné odmietnutie pravého náboženstva. Už len tento čin sám osebe urobil z Jána Pavla II. odpadlíka; veď je ekvivalentný klaňaniu sa pri Mohamedovom hrobe, v prípade čoho sv. Tomáš upozorňuje, že z človeka by urobil odpadlíka.

Sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologiae, Časť II-II, 12. otázka, 1. článok, 2. námietka: „…ak by sa niekto… klaňal pri Mohamedovom hrobe, považoval by sa za odpadlíka.“

Pre herézy Jána Pavla II. (celý článok) viac v odkaze: https://vatikankatolicky.com/herezy-jana-pavla-ii/

Vysvetlenie: nezačalo to odpadlíkom František teda

antipápež František dostáva a „požehnáva“ pohanskú modlu Pačamamu

Odpadlíctvo v Ríme nezačalo ani Františkovými homosexuálmi, ani jeho Pačamamou. Odpadlíctvo Ríma od pravej katolíckej viery začalo už II. vatikánskym koncilom a pokračovalo činmi aj odpadlíka, synkretistu a antikrista Jána Pavla II (JPII.). Sú tu podvodníci a neveriaci, čo sa podvodom hrali na pápežov (antipápeži), čo praktizovali falošné nábožentvo, či synkretizmus, pod pláštikom katolíckych odevov a zneužívaním mena katolícky.

synkretistický/multináboženský pochod pod taktovkou protipápeža Benedikta XVI.

Ak si ľudia myslia, že odpadlíctvo Ríma od viery začalo odpadlíkom a kacírom antipápežom Františkom, ktorý pred nedávnom schválil „požehnávanie“ homosexuálných párov (apokalyptický moment), a že všetko bolo fajn a tradičné pred ním, tak sú ľudia vážne na omyle a mali by si ľudia pozrieť stránku a celý článok o herézach JPII. (vyššie v odkaze). Ján Pavol II. bol odpadlíkom a manifestovaným heretikom, tak ako aj Benedikt XVI. a teraz František. Toto nie sú katolíci, toto nie je Katolícka Cirkev, toto je sekta.

Vo svojom zjavení v La Salette vo Francúzsku 19. septembra 1846 blahoslavená Matka predpovedala: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista… Cirkev bude v zatmení.“

Pravá viera, mimo ktorej nieto spása, je tradičná katolícka viera. Katolícka Cirkev existuje, aj keď je v úzadí a reprezentovaná malým počtom veriacich, čo sa držia katolíckej viery a katolíckych dogiem a tradície z pred II. vatikánskeho koncilu.

Obyčajným antikristom a podvodníkom bol aj antipápež Benedikt XVI.

spoločná modlitba s imámom – úplné odpadlíctvo

Viac o jeho herézach tuná: https://vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/

Je dôžetié nevolať týchto arciodpadlíkov a nekresťanov pápežmi. Lebo zákonite pápež je členom Cirkvi; lenže členom Cirkvi odpadlík nemôže byť. Heréza a odpadlíctvo od viery totižto vylúčuje človeka z Cirkvi:

Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 23), 29. jún 1943: „Lebo nie každý priestupok, hoci by mohol byť ťažkým zlom, je taký, že zo svojej podstaty oddeľuje človeka od tela Cirkvi, ako to robí schizma alebo heréza alebo odpadnutie od viery.“

Podmienka na členstvo v Cirkvi je, aby človek držal pravú vieru. Teda tvrdiť, že sú to pápeži (a teda členovia Cirkvi), znamená tvrdiť, že majú/mali pravú vieru; a to je rúhanie sa! Viennský koncil:

Pápež Klement V., Viennský koncil, Dekrét #30, 1311 – 1312, ex cathedra: „Keďže tu však je aj pre regulárnych duchovných, aj pre sekulárnych duchovných, pre nadriadených i podriadených, pre oslobodených i neoslobodených, jedna všeobecná Cirkev, mimo ktorej niet spásy, pre ktorých všetkých je jeden Pán, jedna viera a jeden krst…“

Preto je ich – pre nutnosť zachovania si viery (zoči voči týmto tradičným katolíckym dogmám a princípom) – jesto nevolať pápežmi, ale heretickými protipápežmi, antipápžmi! Pozrite si aj kroky k obráteniu sa na pravú vieru: postup. Pre spásu treba byť katolíkom a členom Katolíckej Cirkvi, ale sekta (spolok nekresťanov) teraz v Ríme ňou nie je.

Kristián Keller
tradicnykatolik.sk

Modlite sa 15 dekád ruženca každý deň a Zdravas Mária pravideľne.