Citát týždňa (epifánia)

traja králi

„Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo.“ (Kniha prísloví 28,13)

Pozri aj: Biblia učí o spovedaní sa kňazovi

Kristián Keller
tradicnykatolik.sk

Modlite sa 15 dekád ruženca každý deň a Zdravas Mária pravideľne.