Štefan Harabin: komunista, nekresťan a farizej

– Štefan Harabin vychvaľuje revolúcionárov z roku 1917 v Rusku ako vlastencov, ktorí sa chopili moci.
– Vraví, aby Lipšic bol hrdý na vierovyznanie údajných židovských predkov Lipšica.
– Bol to práve Harabín, ktorý bol iniciátorom zákona na trestanie popierania „židovského holokaustu“, aj keď sa teraz farizejsky stáva do obhajcu slobody slova a zástancu T. E. Rostasa.

Aktualizované

Štefan Harabin je známa osoba na Slovensku, ktorá sa pohybuje v alternatívnych médiach. Bývalý sudca najvyššieho súdu robí v súčastnosti právne vzdelávanie prostredníctvom relácii na Infovojne, Slobodnom Vysielači a prostrtedníctvom rozhovorov v nemainstreamových médiach. Kandidoval raz na prezidenta, a raz aj do parlamentu so stranou Vlasť.

Harabín robí istú záslužnú činnosť v boji proti covid hoaxu, proti plandémii, robil isto záslužnú činnosť resp. právne poradenstvo proti fašistickej a zločineckej vláde Hegera, Matoviča a spol., urobil aj niektoré iné dobré veci, ako bojovanie proti „obrannej“ zmluve s Američanmi (DAC dohoda), zmluva, ktorá narúša Ústavu SR a suverenitu nášho štátu. Avšak, žial, Harabin je komunista (a je nekresťan), a aj keď Ústavu obhajuje na niektorých miestách a kritizuje a nazýva vlastizradcami tých, čo narúšajú suverenitu nášho štátu, na druhom mieste on sám narušil našu suverenitu a Ústavu, a to veľmi podlým a zlovestným spôsobom (ako nižšie bude vidno).


Na obrázku je bývalý prezidentský kandidát Štefan Harabin, (zdroj: facebook Štafana Harabina)

Ale po poriadku. Treba spomenúť na úvod, že v minulých prezidentských voľbách Štefan Harabin kandidoval pod heslom „JEDINÝ RELEVANTNÝ KRESŤANSKÝ A NÁRODNÝ KANDIDÁT“. Avšak emeritný sudca najvyššieho súdu, Š. Harabin, nie je ani kresťan a ani pronárdodný, tak ako ukážem a vysvetlím v tomto článku.

Štefan Harabin je odpadlík od Krista v prospech Židov

V krátkosti tuná vysvetlím a dokážem, že Harabín je prožidovský odpadlík. Píše sa rok 2008 a Štefan Harabin zapiera Krista počas prožidovských vyjadrení proti Lipšicovi. V Národnej rade v roku 2008 v slovných prestrelkách Harabin povedal toto:

„Pán Lipšic… (…) Nuž odkaz Izraela. Ak je vám vaša rodina naozaj posvätná, zistite si niečo o svojom pôvode a buďte na neho hrdý. Čo sa hanbíte za svojich predkov a ich vierovyznanie?“ (NRSR, 2008, odkaz na webarchív)

Toto je úplne odpadlíctvo od Krista a rúhanie sa. Harabin v slovnej prestrelke s Lipšicom na pôde parlamentu povedal Danielovi Lipšicovi, aby sa nehanbil za židovské vierovyznanie údajných Lipšicových predkov. Povedal, aby bol na také (židovské) vierovyznanie hrdý. Toto je duch antikrista, alebo antikristovské. Židia odmietajú Ježiša Krista ako Boha, Spasiteľa a pravého Mesiáša, ktorým jednoznačne On je, odmietajú ho ako Pána Stvoriteľa, ako Syna Božieho a ako Svetlo sveta. Povedať, že aby ten druhý bol hrdý na židovské odmietanie Krista, znamená byť proti Kristovi, znamená zaprieť Božstvo Krista a znamená zaprieť spasiteľskú úlohu Ježiša Krista. To, čo povedal Harabin, je úplne démonické, či diabolské. Harabin je úplný antikrist.

„Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna.“ (1 Jn 2,22)

„Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.“ (1 Jn 4,3)

Komunista Štefan Harabin nazýva bolševikov vlastencami

Bolševik Harabin si uctieva sovietských vojakov, zdroj: facebook Štefana Harabina, odkaz: https://www. facebook. com/harabinstefan/photos/3057299834546841

Štefan Harabin o bolševikoch:

Slobodný Vysielač, relácia „S Harabinom nie len o práve“, relácia č.10: „Februárová revolúcia 1917 povalila cársky režim a nastal rozklad. Išlo o to, hej, že Anglosasi chceli rozbiť silné Ruské impérium na malé štátiky, čo sa im ale nepodarilo, hej, lebo moc uchopili vlastenci v Rusku a tým pádom im to nešlo…“

Moc po revolúci v Rusku uchopili bolševici. Štefan Harabin doslova nazýva bolševikov vlastencami. Toto je úplne zarážajúce a odporné. Štefan Harabin, ktorý bol členom Komunistickej strany Česko-Slovenska, týmto vyjadrením dáva úplnú podporu bolševickému prevratu v Rusku, keďže vlastizradcov a násilných bezbožných revolucionárov (ktorí sa postarali o hladomory a vyvražďovanie oponentov a aj kresťanov v gulagoch) nazýva vlastencami. Harabin je bolševik! Zároveň je to aj protikresťanské vyjadrenie, pretože človek nemôže byť podľa katolíckeho učenia komunistom a kresťanom zároveň. Komunisti sú ateistická sekta. Je to ateistická sekta podľa katolíckeho učenia a vyjadrenia pápežov, ktorá odmieta vlastnícke právo, odmieta Boha, a táto sekta v minulosti perzekuovala katolíckych kresťanov a ich lídri páchali (a v Číne i doteraz páchajú) genocídu. Toto je znova démonické zo strany Š. Harabina! (A takisto: nemožno uctievať padlých vojakov červenej armády, komunistov. Tento bezbožný kult človeka a uctievanie ateistov katolík odsudzuje a nemôže schvaľovať.)

Druhýkrát ženatý „pravoslávny“ nekresťan (sektár) vyjadruje podporu Martinovi Lutherovi


Harabin s cudzoložnicou a so svojimi deťmi, z ktorých dve deti sú nemanželské (Tamara a Katarína), zdroj: extraplus.sk

Mt 19,9 „Hovorím vám, že kto by prepustil manželku, ak nie kvôli smilstvu, a vzal si inú, cudzoloží.“

Mt 14,3-4 „Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa. Lebo mu Ján povedal: „Nie je ti dovolené mať ju za manželku.“

V tomto podnadpise som spomenul viacero prívlastkov a skutočností o Harabinovi. Hovorím naschvál nekresťan, pretože nielenže je bolševik a odpadlík od Krista, ale je aj členom „pravoslávnej“ sekty, ktorá nie je kresťanská. Odhadujem, že sa stále naďalej hlási k tzv. pravosláviu, preto lebo Harabin vyjadril podporu „pravoslávnej“ Pasche; a nasledujúc svoje falošné náboženstvo (tzv. pravoslávie) sa rozviedol a potom „znovuzosobášil“ s inou ženou v pravoslávnom kostole, s ktorou má aj dve nemanželské deti. Jeho manželstvo s prvou ženou je stále právoplatné a jeho druhé manželstvo je podľa Kristovho učenia nelegálne.

Antikresťania z pravoslávnej sekty, ktorí odmietajú pápežstvo a množstvo dogiem Katolíckej Cirkvi, povoľujú rozvody a znovu-sobášenia, nie sú to kresťania, ale cudzoložníci a cudzoložie schvaľujúci heretici. Harabín inak neustále kritizuje cudzoložníka Rizmana (cudzoložného partnera prezidentky Čaputovej), čož je z jeho strany ale farizejské, pretože on sám je dlhoročný cudzoložník.


Rozkoľník Štefan Harabin propaguje „pravoslávnu“ paschu, zdroj: facebook Štefana Harabina
 
Štefan Harabin propaguje Martina Luthera a protestantizmus, zdroj: facebook Štafana Harabina

Ďalej: Štefan Harabín vychvaľoval arci-bludára Martina Luthera, jedného z najväčších nepriateľov Katolíckej Cirkvi:

„[Harabin v liste lutheránskej cirkvi:] V tomto zmysle by som si želal, aby sa Vaša cirkev prinavrátila k učeniu a myšlienkam Martina Luthera. Jednak k jeho myšlienkam podpory národných identít v Európe, ale aj k jeho revolučnosti a odvahe ísť proti zlu.“ (Zdroj: facebook Štefana Harabina)

Martin Luther, zakladateľ protestantskej sekty evanjelikov

Martin Luther otvorene bojoval proti Katolíckej Cirkvi a dopustil sa mnoho heréz a vytvoril nové falošné protestantské náboženstvo. Štefan Harabin hovorí, že si želá, aby sa lutheránska sekta vrátila k myšlienkam a učeniu Martina Luthera a k „jeho revolučnosti a odvahe ísť proti zlu“, pričom zlom je myslená katolícka náuka a Katolícka Cirkev. Toto je úplne kacírstvo od Harabina. Človek, aby mal nádej na spásu musí byť katolík, nie je totižto spása mimo katolícku vieru, ktorá bola zjavená Bohom – toto je dogma. Človek pre spásu musí mať katolícku vieru. Nie je spása mimo Katolícku Cirkev. Pozrite si tuná: Ďalší pápeži o dogme, že mimo Cirkvi niet spásy

Pápež Lev XII., Ubi Primum (# 14), máj 5. r. 1824: „Je nemožné, aby najpravdivejší Boh, ktorý je Pravda samotná, najlepší, najmúdrejší Poskytovateľ a Darca pre dobrých ľudí, uznal všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré sú často nekonzistentné medzi sebou a protichodné a daroval odmeny ich členom… božskou vierou sa držíme jedného Pána, jednej viery, jedného krstu… Preto vyznávame, že nie je spása mimo Cirkev.

Medzi učenie a myšlienky Martina Luthera patrí i to, že človek je ospravedlnený iba na základe toho, že verí, ale nie na základe aj toho, čo robí; toto protestanti volajú „ospravedlnenie vierou samotnou“. Toto je ale nebiblická heréza, lebo človek je ospavedlnený na základe viery a skutkov:

List Jakubov 2:24: „Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.“

Ako výsledok svojej herézy a svojho nového falošného náboženstva (alebo inak: falošného evanjelia), evanjelici, teda nasledovníci Lutherovej „sola fida“, veria, že človek je zachránený na stálo, aj keď po svojom krste pácha ťažké hriechy, ako napr. cudzoložstvo, či smilstvo. Lenže toto je úplne naprotiveň sv. Evanjeliu. Človek po spáchaní ťažkého hriechu po krste, je v stave zatratenia a musí sa vyspovedať platnému kňazovi, aby jeho duša bola obnovená. Spovedanie sa inak protestanti tiež odmietajú; je to úplne nový systém a netradičné falošné náboženstvo vymyslené človekom v 15.-16. storočí.

Harabin je aj vlastizradný, aj protinárodný a aj farizejský

Harabin sa priateľský zvítava s Rostasom, zdroj: korkep.sk

Ako už bolo vyššie povedané, tak Harabin kandidoval do prezidentských volieb v r. 2019 so sloganom „JEDINÝ RELEVANTNÝ KRESŤANSKÝ A NÁRODNÝ KANDIDÁT„.

To, že nie je kresťan, už bolo vyššie dokázané. Avšak, Harabin takisto nie je ani národný kandidát, a vysvetlim hneď prečo. Totižto Štefan Harabin, omínajúc slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré je garantované Ústavou SR, sa podieľal na novelizácii trestného zákona, ktorým sa zakazuje popieranie „židovského holokaustu“. A inak absolútna sloboda prejavu bez obmedzenia je blud, ale sloboda prejavu pri zverejňovaní skutočných udalosti vo svete by mala byť.

Pápež Lev XIII., Libertas (# 21), 20. jún 1888: „Spravodlivosť preto zakazuje a rozum samotný štátu zakazuje, aby bol bezbožný; alebo aby prijal rad krokov, ktoré by vyústili do bezbožnosti – a síce, zaobchádzať s rôznymi náboženstvami (ako ich nazývajú) rovnako a nekriticky im udeliť rovnaké práva a výsady.

Pápež Pius IX. Syllabus bludov, 8. dec. 1864, #77: „V tomto našom veku už nie je ďalej vhodné, že by katolícke náboženstvo malo byť jediným náboženstvom v štáte, vyňatím všetkých možných kultov.“ – Zavrhnuté.

Pápež Gregor XVI., Mirari Vos (# 15), 15. august 1832: „Tu musíme zahrnúť tú škodlivú a nikdy dostatočne neodsúdenú slobodu publikovať úplne akékoľvek spisy a rozširovať ich medzi ľudí, ktorú sa niektorí opovažujú požadovať a presadzovať s tak veľkým krikom. Sme zdesení z toho, že vidíme, aké obludné náuky a ohromné omyly sú roztrusované široko ďaleko v nespočetných knihách, pamfletoch a iných spisoch, ktoré sú hoci malé na váhe, no veľmi veľké v zlovôli.“

Každý štát má viesť ľudí k jednému pravému náboženstvu, Kristovej Cirkvi, resp. katolicizmu. Štát má uviesť také kroky a zaviesť také zákony, aby Cirkev bola nadriadená a aby štát viedol ľudí ku Kristovi skrze Cirkev. Naša Ústava má kopec bludov, je príliš liberálna, je doslova slobodomurárska, protikatolícka, zavrhuje bludne trest smrti, no i napriek tomu sú v nej zakotvené i niektoré dobré veci, vrátane nedotknuteľnosti niektorých osobných ľudských práv (medzi ktoré by samozrejme však nemalo patriť právo na náboženskú slobodu).

Ústava Slovenskej Republiky, Tretí oddiel, Politické práva, Čl. 26:

„(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2) …
(3) …
(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia
v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného zdravia a mravnosti.“

Každý by mal vedieť, že ústavné práva sú nadradené obyčajným zákonom. V treťom oddiely Ústavy o Politických právach je zakotvené v Čl. 26, že sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Čiže ja mám ústavné právo popierať (nie schvalovať) takzvaný židovský holokaust, dávať do otáznej roviny historické udalosti predkladané mainstreamom. No i to nebránilo tomu, aby zradca Ústavy a Slovákov, pro-židovský Štefan Harabin, inicioval zavedenie trestnosti popierania „židovského holokaustu“. (Fakty o „holokauze“ nižšie.) Na fotke v úvode tohto odseku, ste ho mohli vidieť, ako sa zastáva T. E. Rostasa, ako ho bratsky zvítava, lenže toto je neuprímne (preto lebo bol to práve Harabin, čo inicioval trestanie ľudí za iný názor o tzv. židovskom holokauste). Rostas bol odsúdený za citovanie zakladateľov štátu a národných dejateľov, ktorí boli proti židom a ich nechválne známej úžere. Je obzvlášť farizejské od Harabina, ako sa on angažoval u Rostasa, keď si vezmeme, ako veľmi sa naproti tomu angažoval Harabin za zavedenie trestnosti popierania takzvaného židovského holokaustu.

Štefan Harabin, NR SR, r. 2008: „Pán Lipšic, ste klamár… Okrem iného nemáte úctu k miliónom obetiam holokaustu. Mám tu jeden dôkaz od rodákov žijúcich v Izraeli. Žiadajú vás, aby ste pre svoje politické zviditeľnenie už nikdy nepošpinili pamiatku obetí holokaustu, keď dáte slobodu bláznom, ktorí dokážu tieto obete spochybniť. Minule ste v jednej relácii uviedli, že vaša rodina je pre vás svätá, keď sa niekto dotkol vašej manželky. Nuž odkaz Izraela. Ak je vám vaša rodina naozaj posvätná, zistite si niečo o svojom pôvode a buďte na neho hrdý. Čo sa hanbíte za svojich predkov a ich vierovyznanie? (…) Ale verte mi, vaše politikárčenie na úkor obetí holokaustu je hyenizmus. A to je skutočne medzinárodná hanba pre Slovenskú republiku. Pripomínate mi správanie niektorých nacistov, ktorí mali židovských predkov a dokázali sa podieľať na vraždení nevinných detí, žien, starcov v koncentračných táboroch, len aby dokázali vernosť fašizmu.“

Agentúra SITA: „Harabin povedal, že bol vždy za sprísnenie trestov, ak niekto popiera holokaust. „Ja navrhujem sprísniť trestanie,“ “

Štefan Harabin (reportáž TA3): „ … keďže ani potieranie holkaustu nebude trestné, tak to je skutočne iba na úsmev.“

Toto je prožidovský fanatizmus. Tu nájdete zmienený zákon, ktorí legislatívci po iniciátorovi Harabinovi schválili ako zákon do konečnej dnešnej podoby: odkaz. Harabin zradil Slovákov; a nie je to tak, že sa zasadil o trestanie popierania „židovského holokaustu“, kvôli tomu lebo vraj chcel zaviesť popieranie arménskej genocídy, ako on teraz klamársky všade hovorí. Nie, toto je klamstvo. A inak Rostas je zahanbený a priateľský voči Harabinovi, čo je odporné. Ignoruje toto tu a nekonfrontoval Harabina počas svojich besied s ním. Samozrejme ja nesúhlasím s tým ako arogantne bol Tibor Eliot Rostas prenasledovaný za citovanie národných dejateľov. Ale bol to Harabin, ktorý tvrdo išiel proti slobode slova (a inak bol to práve Lipšic, ktorý bol proti zavedeniu zákona o popieraní holokaustu, tým však netvrdím, že Lipšic je bezúhonná osoba). Naša Polícia a naše súdy protiústavne a arogantne prenasledujú ľudí za názory, ktoré sa nezhodujú s tým, čo propaguje židovská obec na Slovensku.

Harabin je úplny farizej. Správa sa jak judáš svojim bozkávaním Rostasa (a nehovorím tým, že Rostas je Kristus, ale že Harabin svojim prožidovstvom manifestuje judáša: kto má oči nech vidí). Kritizuje porušovanie ústavných práv inými, aj keď on sám také urobil. A potom si ešte s drzosťou založí stranu s názvom ‚Vlasť‘, keď pomohol odovzdať Slovákov židovským záujmom. Toto je úplne zlé, úplne naruby.

Holokauza. Na záver dávam do pozornosti niektoré pravdivé dôkazy o takzvanom židovskom holokauste, ku ktorému mi protiústavne, a pod hrozbou väzenia, Harabin zobral právo sa priamo vyjadriť, v zmysle toho, že by som povedal, že ho otvorene popieram. Príjdite do Anglicka, kde som, a ja vam poviem onen jednoduchý záver i svoj úsudok, ktorý som nadobudol na základe nasledovných dôkazov:


Na obrázku je záznam z Červeného Kríža. (Zdroj: dokumentárny krátko-film s názvom ‚Tvrdé fakty o holokauste‘.)

Preklad podstatných častí z obrázku hore:

„ Z: Medzinárodného Červeného Kríža, Arolsen Východné Nemecko

(…)

[Tabuľka:]

Koncen. tábor / Aktualizované / Celkovo úmrtí

AUSCHWITZ   31.12.1977   52 389

BERGEN-BELSEN   30.09.1973   6 507

BUCHENWALD   30.09.1973   20 501

DACHAU   30.09.1973   17 842

FLOSSENBURG   30.09.1973   18 259

GROSS ROSEN   30.09.1973   7 925

NEUENGAMME   30.09.1973   5 570

MAUTHAUSEN   30.09.1973   77 727

MAJDANEK   30.09.1973   6 920

MITTELBAU   30.09.1973   7 187

NETZWEILER   30.09.1973   3 944

SACHSSENHAUSEN   30.09.1973   4 785

ABTEILUNG I   31.12.1978   41 748

Celkovo   31.12.1978   271 304 (Červený kríž tvrdí, že v koncentrákoch zomrelo dokopy niečo cez 270-tisíc ľudí, a treba podotknúť, že v týchto táboroch boli aj rôzni disitenti, rôzni Poliaci, ľudia zdravotne postihnutí a aj mnohí Rómovia.

(…)“

2.)


Koláž: Obrázok modrých stien z čistenia vší z Majdánku v porovnaní s „vražednými plynovými komorami“ dole na tej istej koláži. (Zdroj: krátko-film s názvom ‚Tvrdé fakty o holokauste‘.)

Preklad:„[Nadpis (modrá fotka):] Skutočná plynová komora [odsavec:] Zyklon B je postrek proti chrobákom, ktorý bol využívaný nemeckými pracovnými tábormi II. svetovej vojny, aby zabili vši na odevoch [v záujme] bojovať proti chorobe [týfusu]. V odvšivovacích komorách jed necháva modré stopy, ako [napr.] tieto z Majdánku. Ale, ku podivu, žiadne sa nenašli v notorických „vražedných plynových komorách“, a testy [spravené] Inštitútom pre forénzny výskum v Krakowe neukazujú žiadne stopy Zyklonu B.  6 mil.? Isto.“

3.)(Zdroj obrázku)

„Takmer storočie bola Židovská svetová ročenka všeobecne braná ako najautentickejší zdroj pre čísla židovskej svetovej populácie. Akademici z celého sveta, včetne editorov Encyclopedia Britannica, sa zvykli spoliehať na presnosť týchto čísel.“ (Zdroj citácie: therebel.org)

Podľa takejto ročenky, svetová židovská populácia vzrastla od roku 1933 do 1948. Svetová populácia židov pred druhou svetovou vojnou vzrástla z 15 315 359 na 15 753 638 (tak ako vidno na obrázku). Kde je pokles 6 miliónov, tak ako ‚oficiálna verzia‘ tvrdí? 

Ešte raz zhrniem katolícky postoj: nemá byť dovolené obhajovať akékoľvek iné náboženstvo v štáte než katolícke náboženstvo. Katolícke náboženstvo by malo byť jediným povoleným náboženstvom v štáte, no má byť dovolené popierať isté historické udalosti, ktoré sa evidentne nestali.

Za popieranie „židovského holokaustu“ sú ľudia na Slovensku prenasledovaní, väznení, a židia môžu z tohto profitovať a vytĺkať neustále politický kapitál. No on, Harabin, sa ide pretvarovať, že mu záleží na slobode slova, keď obhajuje T. E. Rostasa. Akoby povedali Česi: „TUDLE!“. Neverím ti to ty farizej! Ako bolo dokázané v tomto článku, tak Harabin je antikrist, bolševik, cudzoložník, antikresťan, vlastizradca, farizej, klamár a pochabý manipulátor. Je to škoda a je to smutné. Kiežby sa zamyslel nad sebou a zmenil sa, čo si samozrejme želám. Napísal som tento článok, preto, aby boli ľudia pravdivo informovaní o tejto osobe a aby si nemysleli, že Harabin je nejaký konzervatívny kresťan. Nie je ním.

Kristián Keller
Tradičný katolík, sedesvakantista