Čo si to vyžaduje byť tradičným katolíkom?

kadidlo na tradičnej omši, ilustračný obrázok

Úvod

Ak si myslíte, že pre to, aby niekto mohol byť považovaný alebo „cítiť sa“ alebo myslieť si, že je katolíkom, že stačí, pre toto všetko, chodiť len na Tridentské omše alebo latinské indult neplatné omše v neplatnom Novom Obrade: nie je to tak. Čitaj aj: Novus Ordo je neplatná omša. Katolíci sa musia držať katolíckych zásad, tradície, dogiem a byť skutočne verní Kristovmu učeniu a aj pápežskému neomylnému Magistériu, nestačí byť len „nedeľným katolíkom“.

Človek, ak si porovná to nové náboženstvo, falošné praktiky súčastnej proticirkvi a jej falošný ekumenizmus, s tým, čo hlásali tradiční katolícki pápeži – – ako napríklad pápež Lev XIII. – Satis Cognitum ; Pius XI. – Mortalium Animos ; Gregor XVI. – Mirari Vos ; Eugen IV. – Cantate Domino – dogma heretici sú mimo Cirkvi ; Innocent III. – dogma mimo Cirkvi nieto spása a dogma „jestvuje jedna Cirkev veriacich,“ – nie odpadlíkov, ako protipápež František – „mimo ktorej nie je spasený vôbec nikto“ – viď ekumenický Štvrtý lateránsky koncil – – tak po porovnaní týchto dvoch protichodných náboženstiev, t. j. proticirkvi na konci vekov (new age a modernizmus) a Katolíckej Cirkvi (tradičný katolicizmus) musíte vidieť evidentný a zásadný rozpor. Čiže je len a len na vás, ako sa k tomu postavíte, informačné materiály o súčastnom prorokovanom Veľkom odpadlíctve – ako aj čo robiť, kde obdržať sviatosti, rozpísané tradičné katolícke dogmy a pod. – nájdete na stránke www.vatikankatolicky.com, ľudia by mali venovať týmto mimoriadne dôležitým veciam pozornosť.

Ak ste teda presvedčení, že tradiční katolíci sú len takí, čo sa oblečú do dobových alebo inak slušných šiat, počúvajú omšu v latinskom jazyku, ale pritom ostatné v ich živote ide bokom, tak máte mylnú predstavu o kresťanstve. Alebo ak si myslíte, že prioritným problémom ohľade Novej Omše je „podávanie na ruku“, alebo že ľudia neprijímajú poklačiačky, alebo že sú problémom „mimoriadne podávačky“ v úvodzovkách „prijímania“, tak sa tiež mýlite: síce sú to excesy a vyjadruje sa neúcta voči Ježišovi, ale pravdou zostáva a grom je, že Nová Omša je neplatná a Ježiš v nej nie je prítomný – čo zdôrazňujú, pravdaže, aj tie vyššie zmienené excesy. Nová omša je odklonom od katolicizmu.

Poznamenám ešte, že nemám nič proti tomu, keď sa niekto oblieka podľa viktoriánskeho štýlu alebo nosí inak prevedené slušné odevy, to je pekné: ale ak je jediným cieľom u týchto jedincov márna sláva a ukazovanie sa, tak majú vážny duchovný problém. Katolicita nepozostáva z pocitov, ale z oddanosti a poslušnosti Bohu, Pravde.

Neplatné obrady v „západnom obrade“

Taktiež poznamenám: že nie je nevyhnutnosťou chodiť v nedeľu na omše, ak nemáte prijateľnú možnosť vo vašom okolí. Prvý bod: ako bolo vyššie naznačené, Nová Omša protipápeža Pavla VI. – Novus Ordo – je neplatná, aj keď ju kňaz odslúži v latinskom jazyku alebo ju urobí, ako to hovoria oni „honosne“. Je neplatná a dôvody prečo tomu tak je máte rozpísane v priloženom odkaze vyššie (intencia bola vytvoriť Nový obrad, ak nie úplnu kópiu, tak aspoň podobnú kópiu alebo napdobeninu neplatnému anglikánskemu, táto intencia sa prejavuje schválnym odstránením katolíckych orácii, modlitieb a podstatného mysterium fidei z kanóna – malá nápoveda pre tých, čo si budú čítať článok). Druhý bod: a toto je podstatné, žial, teraz už takmer všetci „kňazi“ v diecézach, ktorí slávia omšu podľa Pavla VI. sú „ordinovani“ aj neplatným obradom vysviacky Pavla VI. Títo „kňazi“ po reformách (odkaz) v roku 1968 nemajú platné vysviacky. Nedochádza teda k premeneniu na takýchto omšiach; aj keby slávili mimoriadnú formu misálu 1962 – tradičnú latinskú omšu – pretože tam chýba pravý kňaz. Toto je veľký problém, čo znamená, že všetky spovede a omše od takých „kňazov“ sú neplatné. Ľudia sú odkázaní vo väčšine na gréckokatolíckych kňazov teda, čo sa týka aspoň spovede. Viac tuná: katolicky krst, kroky ku konvertovaniu ; prejdite na ‚KROKY, KTORÉ MAJÚ PODSTÚPIŤ TÍ, ČO PRESTALI CHODIŤ NA NOVÚ OMŠU‘.

Tretí bod: nemôžete byť v sobotu alebo nedeľu na omši heretika – vtedy kedy sa káže – napr. na omši kňaza, čo hlása alebo zastáva bludy; ďalej nemôžete byť na jeho omši vôbec, ak zastáva alebo hovorí notorické bludy, že pravoslávni či protestanti sú kresťania a naši bratia, alebo že tzv. pravoslávni nemusia konvertovať do Katolíckej Cirkvi pre spásu – t. j. napr. že onen kňaz odmieta prozelytizmus, teda snahu konvertovať niekoho (t. j. napr. pravoslávnych) presviedčaním, apológiou a argumentami. Taktiež nemôžete byť na omši falošných ekumenistov alebo tých, čo uznávajú Jána Pavla II. – toho modlára a korán bozkávača – za svätého. Protipápež Ján Pavol II. nebol svätý – viac tuná. Ľudia by mali zostať v takýchto prípadoch doma a modliť sa sv. ruženec – 15 dekád sv. ruženca. Nie je povinnosťou ísť na omšu, keď tam je heretický kňaz.

Márna sláva, dobové šaty, útulné bývanie, pocity na omšiach a honba za nostalgiou zaslepuje mnohých, a vedie ich to na večnú porážku ako také slepé ovce

Byť kresťanom neznamená, že si človek nastaví vlastné bývanie v „cosy“ útolnom štýle, zaplní svoje sociálne siete a instagrami fotkami s pekným nábytkom, oblečením a riadmi a stolovaním a do toho pridá sem tam zopár citátov svätých. Katolícka Cirkev poviem to takto surovo: nie je ikea kútik alebo váš iný obľubený svet nábytkov alebo príbytkov. Katolicita a tradičnosť nepozostáva z fajčenia cigár alebo fajky, v pití kávy alebo whisky, počúvaním Chestertonu, či iným upokojovaním zmyslov, nepozostáva z vlastnenia 10 ružencov rôznych farieb, pričom sa ruženec pravideľne ani nemodlíte.

Viera nespočíva v dýchaní a vstrebávaní dymu z kadidla a atmosféry omše; nie, musíte byť vprvorade verní pravde, a uctievať Boha v pravde. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. – Ján 4, 23.

A inde čítame: Samuel však povedal: „Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než tuk baranov. – 1 Sam 15, 22. Môžete teda byť na akejkoľvek omši, alebo liturgii, ak vám chýba oddanosť pravde, dogmám, Cirkvi, katolíckemu učeniu, tak nemôžete tešiť Boha, a druhá vec, mnohí si prisvojili sami herézy a falošný ekumenizmus, herézy o takzvanom krste túžby – preto, odporúčam vám pozrieť si toto moje video proti krstu túžby.

Heb 11,6 „Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú.“ – drahý čitateľu, ak ešte nie ste katolíkom, musíte sa stať katolíkom pre záchranu a spásu duše.

Verzia 1.03

Kristián Keller
Tradicnykatolik.sk