Bližšie informácie o mne a tejto stránke

Zdravím všetkých čitateľov dobrej vôle,

Volám sa Kristián Keller, som tradičný katolík a som autorom tohto verejného blogu alebo stránky. Na tejto stránke nájdete tradičné katolícke materiály, vrátane katolíckych článkov, apológie a obhajoby katolíckeho učenia zoči voči modernizmu, ale aj zopár užitočných katolíckych ekníh v sekcii eknihy a i katolícke modlitby. Ľudia ak môžu, mali by sa denne modliť 15 dekád ruženca a Zdravas‘ Mária pravidelne počas dňa: to dodá ľuďom milosti potrebné pre konanie Božej vôle a videnie pravdy.

V roku 2019 som sa dozvedel o tradičnej katolíckej stránke (vaticancatholic.com) Bratov Dimondových z Kláštoru Najsvätejšej Rodiny v Amerike, a neskôr som i konvertoval na tradičnú katolícku vieru, mimo ktorej nieto absolútne žiadna spása.

Pápež Pius IX., I. vatikánsky koncil, 2. zasadnutie, Vyznanie viery, 1870, ex cathedra: „Túto pravú katolícku vieru, mimo ktorej nikto nemôže byť spasený, ktorú teraz slobodne vyznávam a opravdivo sa jej držím…“

Pápež Pius IV., Tridentský koncil, Iniunctum nobis, 13. november 1565, ex cathedra: „Túto pravú katolícku vieru, mimo ktorej nikto nemôže byť spasený… teraz zo slobodnej vôle vyznávam a pevne sa jej držím…“ 

Už vo svojich počiatkoch som sa rozhodol prekladať a zdielať rôzne články o sedevakantizme a evanjelizovať a obhajovať tradičné katolícke učenie. Viedol som rôzne blogy na deníkoch Pravda, Hlavné Správy (zmazané adminmi), gloria.tv a na rôznych sociálnych sieťach, pod svojim menom alebo pseudonymom ‚sedevakantista‘. Založil som v roku 2021 aj Sedevakantistický kanál, ktorý avšak fungoval len na blogovisku alebo sociálnej sieti gloria.tv a pre rôzne dôvody sa mi nepodarilo sprovozniť tento projekt naplno. V roku 2023 som však založil tento projekt s názvom tradicnykatolik.sk a 14. novembra bolo publikované aj prvé video na YouTubovom kanáli tradicnykatolik.sk

Táto stránka tradicnykatolik.sk vrele odporúča stránku vatikankatolicky.com, slovenskú verziu vaticancatholic.com, ktorú spravujú sedevakantistickí mnísi, bratia z Kláštoru Najsvätejšej Rodiny, a ku ktorým článkom či prekladom som (avšak iba malou časťou) prispel v minulosti aj ja. Pre spásu je absolútne nevyhnutné byť tradičným katolíkom, na stránke vatikankatolicky.com sa dozvedia ľudia ako tak urobiť. V súčastnosti Rím okupuje nekatolícky spolok heretikov, proticirkev posledných dní (Smilnica Babylonská), ktorá nie je Katolíckou Cirkvou. František nie je pápež, pretože nie je katolík: nekatolík nemôže byť zvolený za pápeža.

Je to odpadlý protipápež. Cirkev učí, že heretici nemôžu zastávať úrady v Cirkvi.

Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, Kniha 2., kap. 30: „…zjavne heretický pápež automaticky prestáva byť pápežom a hlavou, rovnako ako automaticky prestáva byť kresťanom a členom cirkevného zboru, a že z tohto dôvodu môže byť súdený a potrestaný Cirkvou. Toto je úsudok všetkých starých otcov, ktorí učia, že zjavní heretici okamžite strácajú všetku jurisdiksciu…“

Kanonik Maroto (1919), o tom, ako je heretikom zakázaná voľba do pápežského úradu: „… neveriaci a nepokrstení nemôžu byť v žiadnom prípade platne zvolení. Vskutku, aj heretikom a schizmatikom samotný Boží zákon bráni vstúpiť do najvyššieho pontifikátu.”

Verím a dúfam, že stránka pomôže ľuďom k odsúdeniu heréz a heretikov, čo majú katolíci povinnosť urobiť; heretikov, ktorí ako vraví vrchnostenský pápežsky úrad, sú brány pekelné, „…máme na pamäti to, čo bolo sľúbené o Svätej Cirkvi a ňom, čo povedal, že pekelné brány ju nepremôžu (týmito rozumieme smrť šíriace jazyky heretikov); …“ (Pápež Vigilius, Druhý carihradský koncil, r. 553); a že ľudia budú zdielať a evanjelizovať: informovať ohľade týchto faktoch a situácie v posledných dňoch (či už zdieľaniím stránky vatikankatolicky.com alebo tradicnykatolik.sk). Tí, ktorí nebudú evanjelizovať (hoci môžu), a nezaujmú sedevakantistický postoj, keď sú im fakty a pravda predložené, nebudú spasení a stratia svoje duše. Nepostačí, ak si človek len povie, že František je heretik a ostatné sa ma netýka. Ľudia takisto nesmú navštevovať Novus Ordo omšu – je nekatolícka. Kde a ako možno obrdžať sviatosti, si pozrite tento mimoriadne dôležitý dokument.

Ešte nech ľudia uvážia nasledovné: v Cirkvi jestvuje jedna viera pre všetkých, či už laikov alebo klerikov. Viď napríklad vyhlásenie Vienského koncilu ex cathedra. Vienský koncil, 1311-1312, ex cathedra: „Keďže tu však je aj pre regulárnych duchovných, aj pre sekulárnych duchovných, pre nadriadených i podriadených, pre oslobodených i neoslobodených, jedna všeobecná Cirkev, mimo ktorej niet spásy, pre všetkých pre ktorých je jeden Pán, jedna viera a jeden krst, …“ Tak nielenže, že toto rôzni či už modernisti alebo rôzni falošní tradicionalisti odmietajú, tým, že absurdne vravia, že tí čo sú v nevedomosti ohľade Pána Ježiša Krista sú za jedno s tými, čo veria v Pána Ježiša Krista takzvaným „krstom túžby“ (čo je v skutočnosti idiotská a diabolská heréza), ale takisto hovoria, že odpadlík František, „biskup“ Bezák, Kuffa, Marcin, Chautur (link), KBS, ale aj Biden, Pelosiová alebo aj nemeckí „biskupovia“, a pod. a celý ten ansábel odpadlíkov pod Františkom, (že) sú v Cirkvi a že majú tú istú vieru (to je presne to, čo oní ľudia rôzne hovoria, ktorí tvrdohlavo odmietajú sedevakantistický postoj!)

Lenže ešte raz, v Cirkvi je pre všetkých jedna viera – to je dogma. Teda tvrdiť alebo hovoriť, že odpadlík a nekatolík František je v Cirkvi, je vravieť, že on má jednu vieru, čo je nekatolícky nonsens a blud! Preto je tak nevyhnutné odmietnuť Františka ako heretika a antipápeža, ktorým on je.

Autor: Kristian Keller, tradicnykatolik.sk