Bližšie informácie o mne a tejto stránke

Zdravím všetkých čitateľov dobrej vôle!


Volám sa Kristián Keller, som tradičným katolíkom a som autorom tohto verejného blogu či stránky. Na tejto stránke nájdete dôležité tradičné katolícke materiály, vrátane katolíckych článkov či videí – apológie, obhajoby katolíckeho učenia zoči voči modernizmu, i odsúdenie nemalého množstva falošných učiteľov (bludárov) – ale nájdete tu aj zopár užitočných odporúčaných katolíckych ekníh (v sekcii eknihy) a i tradičné katolícke modlitby. Sv. Augustín (r. 426) učí:

„Hoci horúci nepokoj heretikov vyvoláva otázky o mnohých veciach patriacich ku katolíckej viere, na obranu proti týmto heretikom, sme povinní usilovnejšie študovať otázky, aby sme im jasnejšie porozumeli a kázali ich silnejšie; a tak sa otázka nastolená protivníkom stáva príležitosťou na poučenie.“

Ľudia ak môžu, mali by sa denne modliť 15 dekád ruženca a Zdravas‘ Mária pravidelne počas dňa; to dodá ľuďom milosti potrebné pre konanie Božej vôle a videnie pravdy.

(Poznámka: pozri aj úvod stránky tradicnykatolik.sk, alebo klikni na logo v ľavom hornom rohu.)

Trošku o mojom bývalom pôsobení

V roku 2019 som sa dozvedel o tradičnej katolíckej stránke (vaticancatholic.com) Bratov Dimondových z Kláštoru Najsvätejšej Rodiny v Amerike, a neskôr som i konvertoval na tradičnú katolícku vieru, mimo ktorej nieto absolútne žiadna spása.

Pápež Pius IX., I. vatikánsky koncil, 2. zasadnutie, Vyznanie viery, 1870, ex cathedra: „Túto pravú katolícku vieru, mimo ktorej nikto nemôže byť spasený, ktorú teraz slobodne vyznávam a opravdivo sa jej držím…“

Pápež Pius IV., Tridentský koncil, Iniunctum nobis, 13. november 1565, ex cathedra: „Túto pravú katolícku vieru, mimo ktorej nikto nemôže byť spasený… teraz zo slobodnej vôle vyznávam a pevne sa jej držím…“ 

Už vo svojich počiatkoch som sa rozhodol prekladať a zdielať rôzne články o sedevakantizme a evanjelizovať a obhajovať tradičné katolícke učenie. Rôzhodol som sa využiť svoje dovednosti ako alternatívny amatérsky novinár na voľnej nohe a už od počiatku som sa rozhodol viesť rôzné vlastné blogy, či už na deníkoch Pravda, Hlavné Správy (žial zmazané adminmi), gloria.tv a na rôznych sociálnych sieťach, či už pod svojim menom alebo pseudonymom ‚sedevakantista‘. Moja celková čítanosť mohla na všetkých blogoch dosiahnúť okolo 100-tisíc vzhliadnutí a konzervatívne si myslím, že tak tretina mohol byť celkový dosah na unikátnych čitateľov (cca 33-tisíc). Založil som v roku 2021 aj Sedevakantistický kanál, ktorý avšak fungoval len na blogovisku alebo sociálnej sieti gloria.tv, avšak pre rôzne dôvody sa mi nepodarilo sprovozniť tento projekt naplno. Projekt gloria.tv však nepodporujem a nevediem s nimi spoluprácu. V roku 2023 som však založil tento projekt s názvom tradicnykatolik.sk a 14. novembra bolo publikované aj prvé video na YouTubovom kanáli tradicnykatolik.sk (odkaz na YouTube kanál). Mojim cieľom je prinášať čitateľom a divákom tradičné katolícke rady a pravdu o tom, čo sa stalo po II. vatikánskom koncile, evanjelizovať a pobadať čitateľov a divákov, aby zaujali správne názory ohľade Františka a nového náboženstva v Ríme (ktoré nie je katolicizmom a toto nové falošné náboženstvo, alebo sekta po II. vatikánskom koncile, nie je Katolíckou Cirkvou).

Táto stránka tradicnykatolik.sk vrele odporúča stránku vatikankatolicky.com, slovenskú verziu vaticancatholic.com, ktorú spravujú sedevakantistickí mnísi, bratia z Kláštoru Najsvätejšej Rodiny, ku ktorým článkom a prekladom som (avšak iba s malou časťou) prispel v minulosti i ja. Pre spásu je absolútne nevyhnutné byť tradičným katolíkom; na stránke vatikankatolicky.com sa dozvedia ľudia ako tak urobiť. V súčastnosti Rím okupuje nekatolícky spolok heretikov, proticirkev posledných dní (Smilnica Babylonská), ktorá nie je Katolíckou Cirkvou. František nie je pápež, pretože nie je katolík: a ako vysvetľuje tradičné katolícke učenie a učenie všetkých otcov, nekatolík nemôže byť zvolený za pápeža, či zastávať akýkoľvek iný úrad v Cirkvi.

Je to odpadlý protipápež. Cirkev učí, že heretici nemôžu zastávať úrady v Cirkvi.

Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, Kniha 2., kap. 30: „…zjavne heretický pápež automaticky prestáva byť pápežom a hlavou, rovnako ako automaticky prestáva byť kresťanom a členom cirkevného zboru, a že z tohto dôvodu môže byť súdený a potrestaný Cirkvou. Toto je úsudok všetkých starých otcov, ktorí učia, že zjavní heretici okamžite strácajú všetku jurisdiksciu…“

Kanonik Maroto (1919), o tom, ako je heretikom zakázaná voľba do pápežského úradu: „… neveriaci a nepokrstení nemôžu byť v žiadnom prípade platne zvolení. Vskutku, aj heretikom a schizmatikom samotný Boží zákon bráni vstúpiť do najvyššieho pontifikátu.”

Verím a dúfam, že stránka pomôže ľuďom k odsúdeniu heréz a heretikov, čo majú katolíci povinnosť urobiť; heretikov, ktorí ako vraví vrchnostenský pápežsky úrad, sú brány pekelné, „…máme na pamäti to, čo bolo sľúbené o Svätej Cirkvi a ňom, čo povedal, že pekelné brány ju nepremôžu (týmito rozumieme smrť šíriace jazyky heretikov); …“ (Pápež Vigilius, Druhý carihradský koncil, r. 553)

Dôležitosť bojovania proti heretikom

Pápež Pius VIII.: „Kacíri všade rozšírili choroboplodné knihy, ktorými sa učenie bezbožníkov šíri podobne tak ako rakovina. Bojovať proti tejto najviac smrteľnej škodnej, nešetrite prácou.“ (Traditi Humilitati č. 9, 24. mája 1829)

Verím a dúfam, že ľudia budú zdielať a evanjelizovať, t. j. informovať ohľade týchto mimoriadne dôležitých faktoch a ohľade situácie v posledných dňoch (či už zdieľaniím stránky vatikankatolicky.com alebo tradicnykatolik.sk). Tí, ktorí nebudú evanjelizovať (hoci môžu) a nezaujmú sedevakantistický postoj, keď sú im fakty a pravda predložené, nebudú spasení a stratia svoje duše. Nepostačí, ak si človek len v kútiku duše povie, že František je heretik a ostatné sa ma netýka. Cirkev je spoločenstvom veriacich, nie heretikov a neveriach odpadlíkov od viery. Preto je tak vážne odsúdiť Františka ako heretického antipápeža, ktorým on je. Ľudia takisto nesmú navštevovať Novus Ordo omšu (viac v odkaze) – je nekatolícka. Kde a ako možno obrdžať sviatosti, si pozrite tento mimoriadne dôležitý dokument.

Doplnenie: Samozrejme, že mojou pozíciou, ani pozíciou bratov z Kláštoru Najsvätejšej Rodiny, nie je, že všetci, čo slepo a ešte naivne nasledujú Františka ako pápeža, sú automaticky exkomunikovaní, nie, ale tí, ktorí nevedia aspoň odsúdiť to zlo, čo robí a odsúdiť ho ako heretika (ľudia, čo vedia, čo termín heretik znamená – viď slovník pojmov), tak ako aj tí, čo si nevedia dať dohromady katolícke učenie a dogmatické fakty (po tom, čo im je neomylná katolícka dogma a učenie prezentované), že František je antipápež, žiaľ, takí postrádajú nadprirodzenú vieru a nemajú fidelitu ku katolíckemu učeniu a pravde a sú v blude a na ceste do pekla. Samozrejme, že si človek želá, aby sa aj zaslepení obhájcovia antipontifikátu Františka obrátili, ale tak jak oni teraz sú postrádajú katolícku vieru a sú na ceste do pekla.

Ešte nech ľudia uvážia nasledovné: v Cirkvi jestvuje jedna viera pre všetkých, či už laikov alebo klerikov. Viď napríklad veľmi dôležité vyhlásenie Vienského koncilu ex cathedra. 

Vienský koncil, 1311-1312, ex cathedra: „Keďže tu však je aj pre regulárnych duchovných, aj pre sekulárnych duchovných, pre nadriadených i podriadených, pre oslobodených i neoslobodených, jedna všeobecná Cirkev, mimo ktorej niet spásy, pre všetkých pre ktorých je jeden Pán, jedna viera a jeden krst, …“

Tak nielen to, že toto rôzni či už modernisti alebo rôzni falošní tradicionalisti odmietajú, tým, že absurdne vravia, že tí čo sú v nevedomosti ohľade Pána Ježiša Krista sú za jedno s tými, čo veria v Pána Ježiša Krista takzvaným „krstom túžby“ (čo je v skutočnosti idiotská a diabolská heréza), ale takisto hovoria, že odpadlík František, „biskup“ Bezák, Kuffa, Marcin, Chautur (link), KBS, ale aj Biden, Pelosiová alebo aj nemeckí „biskupovia“, a pod. a celý ten ansábel odpadlíkov pod Františkom, (že) sú v Cirkvi a že majú tú istú vieru. (To je presne to, čo oní ľudia rôzne hovoria, ktorí tvrdohlavo odmietajú sedevakantistický postoj!) Lenže ešte raz, v Cirkvi je pre všetkých jedna viera – to je dogma. Teda tvrdiť alebo hovoriť, že odpadlík a nekatolík František je v Cirkvi, je vravieť, že on má jednu vieru, čo je nekatolícky nonsens a blud! Preto je tak nevyhnutné odmietnuť Františka ako heretika a antipápeža, a teda zaujať sedevakantistický postoj.

Autor: Kristian Keller, tradicnykatolik.sk

Verzia 1.05