NOVÉ VIDEO: Štefan Mordel a „Fatimský apoštolát“ (Christianitas.sk) a takzvaný krst túžby – komentár


Popis: Toto video odhaľuje protikatolícku vieru u mnohých falošných tradicionalistov. Pravá katolícka viera, tak ako je vyučovaná koncilmi a tradíciou, nie je žial prítomná medzi rôznymi sebe protirečiacimi si falošnými učiteľmi, ktorí sa podvodom vydávajú za katolíkov, kresťanov a obhájcov tradície. Pravá katolícka viera a poslušnosť k zjaveným pravdám viery je nevyhnutná k spáse, viac vo videu.

Vo videu sa približšie po 8 minúte v krátkosti venujem aj herézam Mariána Kuffu.

Po II. vatikánskom koncile je tu nové náboženstvo naprieč svetom a nie katolicizmus, čo majú ľudia dnes už na dennej báze možnosť vidieť, mimo iného aj v osobe protikatolíckeho odpadlíka Františka (vo videu sa objaví aj jeho podieľanie sa na pohanskom rituále so šamanom – 32:45). Odporúčam vám pozrieť si video naozaj až do konca.


Update z 1.12. 2023

Moje video proti Fatima TV, Mordelovi, Christianitas.sk, Kuffovi a falošným tradicionalistom bolo obnovené.

Ako som pred tým povedal a uviedol, ‚copyright claim‘ (robenie si nároku na moje video proti nim) od Fatima TV bolo vymyslené a nimi vyfabrikované. V úvode tohto videa, kto ešte nevidel, ukazujem ako (prv) správne Štefan Mordel obhajuje sv. Písmo a dogmu, že mimo viery v Krista nieto spása, ale potom zásadne otočí a začne rozprávať o „šláchetných pohanoch“, čo môžu bez poznania Krista byť spasení (čož je heréza a apostáza). Vo videu sa objaví viacero falošných tradicionalistov, ktorí zastávajú túto herézu, odporúčam preto pozrieť si video celé až do konca.


Pozrite si aj tieto linky:
https://vatikankatolicky.com/preco-frantisek-nemoze-byt-papezom/
https://vatikankatolicky.com/sedevakantizmus-papez-celestin/

Prečo tak mnoho ľudí nemôže veriť
https://vatikankatolicky.com/preco-mnoho-ludi-nemoze-verit/

Kroky ku konvertovaniu na tradičnú katolícku vieru
https://vatikankatolicky.com/katolicky-krst-kroky-ku-konvertovaniu/

Katolícka Cirkev stále existuje, ale nie je ňou sekta odpadlíka antipápeža Františka. Súčasný Vatikán nie je katolícky, okupuje ho prorokovaná nekatolícka sekta (Smilnica babylonská) preto, pozrite si vatikankatolicky.com, kde nájdete návod, čo treba robiť pre spásu svojej duše, v sekcii kroky ku konvertovaniu. Katolícka Cirkev stále existuje, aj keď je stenčená na malý zostatok verných katolíkov, opravdivo verných katolíckemu učeniu.

Kristián Keller
tradicnykatolik.sk

Staršie aktualizácie k tomuto videu:

Update z tohto večera 15/11/2023: Ako môžete vidieť, Fatima TV (Nadácia Slovakia Christiana) podnikla kroky ku stiahnutiu môjho videa z YouTube skrze vyžadovania si nároku na autorské práva. Toto „nárokovanie si“ je bezcenné a smiešne (a nemá základ v práve). Samozrejme som pripravený podnitknúť právne kroky a reprezentovať sa pred súdom voči týmto podvodníkom a heretikom. Kroky boli už podnitknuté, a video, ak Boh dá, tak bude znovu-zobrazené po prešetrení kanálom YouTube.

Tu môžete takisto vidieť detinské a ozaj bezcharakterné správanie sa Christianitas, v mojej interakcii s nimi na facebooku (1), (2), (3). Akí podlí ľudia sú to.


V prvej časti ich videa Štefan Mordel a „Fatimský Apoštolát“ (Fatima TV, Nadácia Slovakia Christiana) navodzovali u ľudí dojem, že spása nie je možná bez Krista, ale v druhom diely zásadne otočili a uviedli tam nehorázne herézy proti katolíckym dogmám o spáse človeka.

Poznamenám však: Samozrejme, že si človek želá, aby zaslepení heretici ako Mordel a Kulanová konvertovali, ale pokiaľ nebudú úprimní v sebe a budú si klamať, že veria v spásu len skrze Krista (čo však ako môžete vidieť vo videu odmietajú) tak budú tápať, a budú využívaní ako užitoční idioti pre satana na vhánanie ľudí do sekty antipápeža Františka a do BLUDOV proti Cirkvi a Kristovi. Preto ich treba odsúdiť.

Aj keď sú Mordel a Kulanová lepší než diabolskí odpadlíci a liberáli z postoja alebo lgbt aktivisti ako Bezák, stále však tápajú ako výsledok svojej zbrklosti, zlej vôle a prisvojenia si heréz ohľadom spásy. Nezastávajú historickú tradičnú katolícku vieru, ale herézy a modernizmus II. vatikánskeho koncilu. Nemajú prvej šajny o tom, čo sa stalo po II. vatikánskom koncile; bránia a vysvetľujú herézy II. vatikánskeho koncilu a osvojujú si modernizmus. Nevedia kde leží svätosť, kde leží pravé katolícke náboženstvo a pravá viera, a nevedia rozlíšiť medzi pravým náboženstvom či katolíckou svätosťou a medzi diabolskými odpadlíkmi, ktorých volajú cit. „dobráckými pápežmi“ a pod. (viď video). Ten, čo volá dobráckym odpadlíka a synkretistu Jána Pavla II. (po tom, čo vie o jeho kariére modlárstva), má ďaleko od pravej viery.

Ešte uvážte nasledovné: v Cirkvi jestvuje jedna viera pre všetkých, či už laikov alebo klerikov. Viď napríklad vyhlásenie Vienského koncilu ex cathedra. Vienský koncil, 1311-1312, ex cathedra (citujem:) „Keďže tu však je aj pre regulárnych duchovných, aj pre sekulárnych duchovných, pre nadriadených i podriadených, pre oslobodených i neoslobodených, jedna všeobecná Cirkev, mimo ktorej niet spásy, pre všetkých pre ktorých je jeden Pán, jedna viera a jeden krst, …“
Nielenže, že toto modernisti z Christianitas odmietajú, tým, že absurdne vravia, že tí čo sú v nevedomosti ohľade Pána Ježiša Krista sú za jedno s tými, čo veria v Pána Ježiša Krista (čo je v skutočnosti idiotská a diabolská heréza), ale takisto hovoria, že heretici ako Biden, Nanci Pelosiová, odpadlík František, a celý ten ansábel odpadlíkov pod ním, sú v Cirkvi a že majú tú istú vieru (to je presne to čo hovoria, na rôznych iných miestách a vo videách).

Takže ešte raz, v Cirkvi je pre všetkých jedna viera, to je dogma. Teda tvrdiť alebo hovoriť, že odpadlík a nekatolík František je v Cirkvi, je vravieť, že má jednu vieru, čo je nekatolícky nonsens a blud. Preto je tak nevyhnutné odmietnuť Františka ako heretika a antipápeža, ktorým on je.


Kristián Keller
Tradicnykatolik.sk

Modlite sa 15 dekád ruženca každý deň a Zdravas Mária pravideľne.