Nové video: Štefan Mordel a „Fatimský apoštolát“ (Christianitas.sk) a takzvaný krst túžby – komentár

Sv. Augustín na ľavo, pohania a modernisti na pravo; kolaž

Dočasne vkladám toto video skrze prehrávač glorie, neskôr plánujem previesť svoje videá na lepšie prehrávače ako napr. rumble. YouTube cenzor sa žial rozhodol zmazať MOJE pôvodné video.

Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! V tomto videu prezentujem tradičnú katolícku vieru, ako bola vždy vyučovaná.

Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero bludárov, ktorí zastávajú alebo zastávali modernizmus ohľade spásy človeka. (Medzi ktorých patria aj arcibiskup Fulton Sheen, bratsvo sv. Pia X., Catholic Answers, alebo falošný tradicionalista Donald Sanborn. V písanej forme túto herézu zastávali v minulosti aj Joseph Clifford Fenton, Spirago – autor Malého ľudového katechizmu a i mnohí iní, ktorých citáty sa objavia vo videu.)

Update z tohto večera 15/11/2023: Ako môžete vidieť, Fatima TV (Nadácia Slovakia Christiana) podnikla kroky ku stiahnutiu môjho videa z YouTube skrze vyžadovania si nároku na autorské práva. Toto „nárokovanie si“ je bezcenné a smiešne (a nemá základ v práve). Samozrejme som pripravený podnitknúť právne kroky a reprezentovať sa pred súdom voči týmto podvodníkom a heretikom. Kroky boli už podnitknuté, a video, ak Boh dá, tak bude znovu-zobrazené po prešetrení kanálom YouTube.

Tu môžete takisto vidieť detinské a ozaj bezcharakterné správanie sa Christianitas, v mojej interakcii s nimi na facebooku (1), (2), (3). Akí podlí ľudia sú to.


V prvej časti ich videa Štefan Mordel a „Fatimský Apoštolát“ (Fatima TV, Nadácia Slovakia Christiana) navodzovali u ľudí dojem, že spása nie je možná bez Krista, ale v druhom diely zásadne otočili a uviedli tam nehorázne herézy proti katolíckym dogmám o spáse človeka.

Poznamenám však: Samozrejme, že si človek želá, aby zaslepení heretici ako Mordel a Kulanová konvertovali, ale pokiaľ nebudú úprimní v sebe a budú si klamať, že veria v spásu len skrze Krista (čo však ako môžete vidieť vo videu odmietajú) tak budú tápať, a budú využívaní ako užitoční idioti pre satana na vhánanie ľudí do sekty antipápeža Františka a do BLUDOV proti Cirkvi a Kristovi. Preto ich treba odsúdiť.

Aj keď sú Mordel a Kulanová lepší než diabolskí odpadlíci a liberáli z postoja alebo lgbt aktivisti ako Bezák, stále však tápajú ako výsledok svojej zbrklosti, zlej vôle a prisvojenia si heréz ohľadom spásy. Nezastávajú historickú tradičnú katolícku vieru, ale herézy a modernizmus II. vatikánskeho koncilu. Nemajú prvej šajny o tom, čo sa stalo po II. vatikánskom koncile; bránia a vysvetľujú herézy II. vatikánskeho koncilu a osvojujú si modernizmus. Nevedia kde leží svätosť, kde leží pravé katolícke náboženstvo a pravá viera, a nevedia rozlíšiť medzi pravým náboženstvom či katolíckou svätosťou a medzi diabolskými odpadlíkmi, ktorých volajú cit. „dobráckými pápežmi“ a pod. (viď video). Ten, čo volá dobráckym odpadlíka a synkretistu Jána Pavla II. (po tom, čo vie o jeho kariére modlárstva), má ďaleko od pravej viery.

Ešte uvážte nasledovné: v Cirkvi jestvuje jedna viera pre všetkých, či už laikov alebo klerikov. Viď napríklad vyhlásenie Vienského koncilu ex cathedra. Vienský koncil, 1311-1312, ex cathedra (citujem:) „Keďže tu však je aj pre regulárnych duchovných, aj pre sekulárnych duchovných, pre nadriadených i podriadených, pre oslobodených i neoslobodených, jedna všeobecná Cirkev, mimo ktorej niet spásy, pre všetkých pre ktorých je jeden Pán, jedna viera a jeden krst, …“
Nielenže, že toto modernisti z Christianitas odmietajú, tým, že absurdne vravia, že tí čo sú v nevedomosti ohľade Pána Ježiša Krista sú za jedno s tými, čo veria v Pána Ježiša Krista (čo je v skutočnosti idiotská a diabolská heréza), ale takisto hovoria, že heretici ako Biden, Nanci Pelosiová, odpadlík František, a celý ten ansábel odpadlíkov pod ním, sú v Cirkvi a že majú tú istú vieru (to je presne to čo hovoria, na rôznych iných miestách a vo videách).

Takže ešte raz, v Cirkvi je pre všetkých jedna viera, to je dogma. Teda tvrdiť alebo hovoriť, že odpadlík a nekatolík František je v Cirkvi, je vravieť, že má jednu vieru, čo je nekatolícky nonsens a blud. Preto je tak nevyhnutné odmietnuť Františka ako heretika a antipápeža, ktorým on je.

Pozrite si aj tieto linky:
https://vatikankatolicky.com/preco-frantisek-nemoze-byt-papezom/
https://vatikankatolicky.com/sedevakantizmus-papez-celestin/

Prečo tak mnoho ľudí nemôže veriť
https://vatikankatolicky.com/preco-mnoho-ludi-nemoze-verit/

Kroky ku konvertovaniu na tradičnú katolícku vieru
https://vatikankatolicky.com/katolicky-krst-kroky-ku-konvertovaniu/

Katolícka Cirkev stále existuje, ale nie je ňou sekta odpadlíka antipápeža Františka. Súčasný Vatikán nie je katolícky, okupuje ho prorokovaná nekatolícka sekta (Smilnica babylonská) preto, pozrite si vatikankatolicky.com, kde nájdete návod, čo treba robiť pre spásu svojej duše, v sekcii kroky ku konvertovaniu. Katolícka Cirkev stále existuje, aj keď je stenčená na malý zostatok verných katolíkov, opravdivo verných katolíckemu učeniu.

Kristián Keller
Tradicnykatolik.sk