Odporúčanie: Pravda o tom, čo sa naozaj stalo s Katolíckou Cirkvou po II. vatikánskom koncile

Odporúčaná kniha Kláštoru Najsvätejšej Rodiny od sedevakantistických mníchov Brata Petra a Brata Michala Dimondových.

Odkaz na online knihu aj s viacerými preloženými kapitolami: https://vatikankatolicky.com/katolicka-cirkev-po-ii-vatikanskom-koncile/

predná strana knihy ‚Pravda o tom, čo sa stalo s Katolíckou Cirkvou po II. vatikánskom koncile‘

„Založená na neomylnom učení katolíckych pápežov (Magistéria), Svätom Písme a katolíckej Tradícii, táto kniha je obranou katolíckej viery a Katolíckej CirkviTáto kniha preukazuje nevyvrátiteľnými dôkazmi a nepopierateľnou dokumentáciou (zahŕňajúc viac než 1700 referencií), čo sa naozaj stalo s Katolíckou Cirkvou po II. vatikánskom koncile. Táto kniha obsahuje najúplnejšie exposé podruhovatikánskeho odpadnutia od katolíckej viery, aké bolo kedy vyrobené.

► Dozviete sa, že v katolíckych dejinách bolo 260 pápežov a viac než 40 protipápežov (t. j. falošných pápežov, ktorí sa vydávali za pravých pápežov, ale nimi neboli, a niektorí z nich dokonca po istý čas panovali z Ríma).

► Dozviete sa, že je predpovedané, že v posledných dňoch dôjde v Ríme k odpadnutiu.

► Dozviete sa, čo Katolícka Cirkev učí o heretikoch: heretici strácajú akékoľvek úrady v Katolíckej Cirkvi, ktoré zastávajú alebo o ktorých tvrdia, že ich zastávajú (vrátane úradu pápeža), bez akejkoľvek deklarácie, keď upustia od katolíckej viery.

► Dozviete sa, čo Katolícka Cirkev učí o nekatolíckych náboženstvách a čo bolo učené o nekatolíckych náboženstvách od II. vatikánskeho koncilu.

► Dozviete sa, že príchod proticirkvi v posledných dňoch – falošnej sekty, ktorá má oklamať a zviesť katolíkov v dobe Veľkého odpadnutia – bol predpovedaný Ježišom Kristom, Matkou Božou počas jej zjavenia r. 1846 v La Salette (Francúzsko) a inými katolíckymi proroctvami vrátane tých pápeža Leva XIII.

► Dozviete sa, že „Cirkev“, ktorá povstala od II. vatikánskeho koncilu, je bez akýchkoľvek pochýb proticirkev – s novými učeniami, novými praktikami, evidente heretickými antipápežmi a novou omšou, čož všetko odporuje učeniam Katolíckej Cirkvi.

► Heretické a falošné učenia tejto proticirkvi a jej antipápežov sú v tejto knihe odhalené a vyvrátené v ohromných faktických detailoch. Táto kniha obsahuje:

  • Najdevastačnejšie exposé heréz z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965), aké bolo vyrobené…
  • Najdevastačnejšie exposé heréz Jána XXIII., Pavla VI., Jána Pavla I., Jána Pavla II. a Benedikta XVI., aké bolo urobené, vrátane šokujúcich činov medzináboženského „ekumenizmu“…
  • Podrobné preskúmanie liturgickej revolúcie (zmeny čo do omše a čo do sviatostí po II. vatikánskom koncile) a prečo sú mnohé z nových sviatostí (vrátane novej omše) podľa katolíckeho sakramentálneho učenia neplatné.
  • Odpoveď na každú väčšiu námietku vznesenú tými, čo hovoria, že závery prezentované v tejto knihe nie sú zlúčiteľné s katolíckym učením o pápežstve alebo neporušiteľnosti Katolíckej Cirkvi…
  • Energické odhalenie prehnitého ovocia, ktoré vyplynulo z II. vatikánskeho koncilu, ktoré je tak veľavravné ohľadom toho, čo sa udialo od II. vatikánskeho koncilu, vrátane ohavného sexuálneho kňazského škandálu (a prečo k nemu došlo), škandálu Prijímania pre propotratových politikov, ohavného stavu podruhovatikánskych seminárov a náboženských rádov, fiaska anulácií, podruhovatikánskeho zjednotenia s pohanskou kultúrou, odpadlíctva podruhovatikánskej hierarchie a mnohého iného
  • Táto kniha detailne prejednáva mnohé otázky vznesené rôznymi tradičnými katolíckymi skupinami, ktoré správne usúdili, že II. vatikánsky koncil odštartoval odpadnutie, ale líšia sa v tom, čo z toho vyvodiť.

Táto kniha je založená na rokoch najintenzívnejšieho výskumu vrátane: štúdia každej pápežskej encykliky od r. 1740 (roku, kedy bola zavedená moderná forma encykliky), štúdia dekrétov všetkých ekumenických koncilov v dejinách Cirkvi a iných pápežských búl, prieskumu každého publikovaného vydania vatikánskych týždenných novín od 4. apríla 1968 do súčasnosti, intenzívneho štúdia katolíckej histórie a mnohého ďalšieho. Žiaden katolík si nemôže dovoliť neprečítať si toto monumentálne dielo.“ (Zo stránky vatikankatolicky.com)

Tradicnykatolik.sk