NÁPRAVA PROTI RÚHANIU SA PREBLAHOSLAVENEJ PANE MÁRII – MODLITBA

NÁPRAVA [ODŠKODNENIE] ZA RÚHANIE SA PROTI PREBLAHOSLAVENEJ PANE MÁRII

Preblahoslavená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, zľutuj sa nad nami, úbohými hriešnikmi; sme veľmi sužovaní mnohými zlami, ktoré nás obklopujú v tomto živote, ale najmä cítime, že sa nám v nás lámu srdcia, keď počujeme strašné urážky a rúhania vyslovené proti tebe, ó, Nepoškvrnená Panna. Ó, ako tieto bezbožné výroky urážajú nekonečné Veličenstvo Boha a Jeho jednorodeného Syna, Ježiša Krista! Ako vyvolávajú Jeho rozhorčenie a dávajú nám dôvod báť sa hrozných následkov Jeho pomsty! Kiežby obeta našich životov pomohla ukončiť takéto pohoršenia a rúhania; keby to tak bolo, s akou radosťou by sme to urobili, lebo túžime, ó, najsvätejšia Matka, milovať ťa a ctiť ťa celým srdcom, pretože to je vôľa Božia. A práve preto, že ťa milujeme, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby si ťa ctili a milovali všetci ľudia. Ty, naša milosrdná Matka, najvyššia utešiteľka sužovaných, medzitým prijmi tento náš skutok odškodnenia [nápravy], ktorý ti ponúkame za seba a za všetky naše rodiny, ako aj za všetkých, ktorí sa ti bezbožne rúhajú, nevediac, čo hovoria. Získaj pre nich od Všemohúceho Boha milosť obrátenia, a tak prejav svoju láskavosť, svoju silu a veľké milosrdenstvo ešte viac viditeľnejším a slávnejším. Nech sa s nami spoja a vyhlásia ťa za blahoslavenú medzi ženami, za Nepoškvrnenú Pannu a najmilostivejšiu Matku Božiu.

Zdravas Mária trikrát.

Zdroj: The Raccolta, 1950