Falošné zjavenia: Medžugorie

Prvá verzia článku bola publikovaná 26. januára 2020 na sedevacantista.blog.pravda.sk.

Aktualizácia z 03.09.2020 a doplnené o ďalšie obrázky,

Obrázok: socha falošného zjavenia z medžugoria, zdroj: wikipedia

Z jednej strany sa tlačí falošné zjavenie Medžugorie – podporované sektou II. vatikánskeho koncilu, z druhej strany sa valí dekadentý západ a bezbožná EU.

Čo je sekta II. vatikánskeho koncilu? – Multireligiózna ekumenická sekta ovládaná antipápežmi, s falošnou ústavou: II. vatikánsky koncil. (Čitajte i ostatné články.)

Čo Katolícka Cirkev? – Neomylná Matka, nevesta Krista, založená v roku 33.

Prečo je Medžugorie falošné zjavenie? – dôvod:

„Madona vždy prízvukuje, že existuje len jeden Boh a že ľudia tlačili neprirodzené oddeľovanie sa. Jeden nemôže skutočne veriť a byť pravým kresťanom, ak takisto nerešpektuje ostatné náboženstva.“[1]  – „zvestovateľka“ Ivanka Ivankovičová

„Madona povedala, že náboženstvá sú rozdelené po zemi, ale ľudia všetkých náboženstiev sú akceptovaní jej Synom“[2]  – „zvestovateľka“ Ivanka Ivankovičová

Otázka: „Volá Požehnaná Matka všetkých ľudí, aby boli katolíci?“ Odpoveď: „Nie. Požehnaná Matka hovorí, že všetky náboženstvá sú jej a jej Synovi drahé.“[3]  – „zvestovateľka“ Ivanka Ivankovičová

Toto je úplná apostáza v správe z Medžugoria. Je to odmietnutie katolíckej dogmy. Je to odmietnutie dogmy mimo Cirkvi nieto spása. Je to úplne odmietnutie jasného učenia evanjelia o nevyhnutnosti viery v Ježiša Krista, Syna Božieho, pre spásu. Toto dokazuje, že Medžugorie, takisto ako aj mnohé moderné zjavenia, sú klamstvá od diabla. Tí, čo po prečítaní faktov, sa s tým oboznámia a neodsúdia falošné zjavenie, odmietajú katolícku vieru.

Pápež Leo XII, Ubi Primum (#14), 5. máj 1824: „Je nemožné, aby najpravdovejší Boh, ktorý je Pravda samotná, najlepší, najspoľahlivejší poskytovateľ a odmenca dobrých, schválil všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré sú často protichodné, a aj protichodné medzi sebou, čo sa týka večných príslubov ich členov….“ – a dodáva: “Božskou vierou sa držíme jedného Pána, máme jednu vieru a jeden krst… Preto vyznávame, že neexistuje žiadna spása mimo Cirkev.

Koncil z Florencie, Pápež Eugen IV. (ex cathedra): „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci mimo Katolícku Cirkev, nie len paganisti (pohania), ale aj židia, alebo heretici a schizmatici, nemôžu zdielať večný život a pôjdu do večného ohňa – ktorý bol pripravený pre diabla a jeho (padlých) anjelov, pokial sa nepripoja ku Cirkvy pred koncom ich života…“

V uvedené dogmy treba bez váhania veriť, inak nie ste katolík.

Je nevyhnutné, aby ľudia navštívili vatikankatolicky.com, alebo ak vedia anglicky tak vaticancatholic.com, kde ľudia nájdu potrebné informácie ohľadom tradičnej katolíckej viery, ktorá je nevyhnutná pre spásu.

Naša skutočná Matka, Pani Mária nás varovala:

Zjavenie v La Salette: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikrista!“

_______________
Použité sú citáty a meteriály z vaticancatholic.com, Brata Petra a Brata Michala Dimondových
1  The Apparitions of Our Lady of Medjugorje, Franciscan Herald Press, 1984.
2  The Apparitions of Our Lady of Medjugorje, Franciscan Herald Press, 1984.
3  Janice T. Connell, The Visions of the Children, The Apparitions of the Blessed Mother at Medjugorje, St. Martin’s Press, August, 1992.