Dopis od čitateľky: Krátky (a stručný) návod, ako sa zorientovať počas Veľkého odpadnutia

++Pochválen buď, Ježiš Kristus+++

Prosím vás, viete mi poskytnúť kontakt na spoločenstvo veriacich, ale skutočne veriacich kresťanov (laikov, skupinky vdov modliace sa Ruženec, prípadne kňazov, mníchov, atď), ktorí by boli ochotní modliť sa za oslobodenie dlhodobo sužovanej a trpiacej osoby aj jeho rodiny, osobne alebo aj na diaľku?
U nás doma som skutočne veriaca iba ja, čiže moje modlitby ako jedinej osoby sú bez úžitku; exorcizmus mi v BA nevybavia a už nemám žiadnu babku ani dedka, ktorí by sa za nás modlili. Nič nepomáha, a stávajú sa nám, aj deťom mojej sestry naozaj zlé a hlavne netradičné veci. Sme už z toho fyzicky aj psychicky unavení.
Samozrejme som ochotná takéto modlitebné spoločenstvo aj ihneď podporiť prevodom na účet. Ide mi hlavne o to, aby to nebola len jedna modlitba, alebo jedna svätá omša, ale aby modlitebná skupinka za nás dávala viaceré Ružence a modlitby.
Prípadne Vám môžem aj bližšie opísať, aké problémy mávame.

+++s úctou,
M., K. a D.D.

Moja odpoveď (obrázky však pridané):

Dobrý deň,

V prvom rade, sa chcem ospravedlniť, lebo email mi nedošiel do hlavnej schránky, ale do spamu, čož som si až teraz uvedomil. 

Pán Boh chce, aby ste vy aj vaša rodina boli tradičnými katolíkmi. Môj materiál na stránke tradicnykatolik.sk poodkrýva neštastnú skutočnosť, a síce, že po II. vatikánskom koncile došlo k veľkému odpadnutiu od viery a že na ľudí je vyvíjaný podvod s novou proticirkvou na čele s protipápežmi, ktorí reprezentujú iné náboženstvo než kresťanstvo.

Eľko v príhovore protipápežovi Františkovi, na „ekumenickom“ stretnutí, usadený je aj S. Zvolenský (vlastná úprava/koláž, tradicnykatolik.sk)
Na falošnom ekumenickom stretnutí bol aj falošný tradicionalista Orosh.

(Dodám niektoré skutočnosti aj pre ostatných v tejto kolonke, ktoré sa nezmestili do mojej emailovej odpovede:)

Protestant Eľko počas príhovoru: „Protestantské cirkvi na Slovensku – dedičia reformácie zo 16. storočia a ďalších prebudeneckých hnutí, vznikli v dôsledku krízy stredovekej zbožnosti i renesančného typu pápežstva. Vtedy platila schéma, že kríza jedného dáva šancu vyrásť druhému, ktorý sa snaží o autentickejšie kresťanstvo. Cítime, že dnes nás už takáto schéma nemôže uspokojiť. Túžime, aby platilo niečo iné: …“ (ecav.sk) [1]

Odpoveď protipápeža Františka na jeho príhovor: „… v snahe o zosúladenie rozdielností v Duchu Svätom, o jednotu, ktorá bez toho, aby bola uniformnosťou, by bola znakom a svedectvom slobody Krista, Pána, ktorý uvoľňuje putá minulosti a uzdravuje nás zo strachov a bojazlivosti.“ (Zdroj: kbs.sk) [2]

Toto je heréza činom a ide aj o rúhanie sa Duchu Svätému. Je jedna Cirkev, kde všetci musia veriť v to isté. Je jedna viera, mimo ktorej nieto spása. V kréde sa modlíme, „Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev“ [3]. Protestanti odmietajú viacero sviatosti, rozhrešenie kňazom a svätú Spoveď, a mnohí z nich v nenávisti k Bohu a Márii, nazývajú modlenie sa k Márii a vyprosovanie od Márie, aby sa za nás modlila, aktom kacírstva a modloslužby. Pozri aj: Biblia učí modlenie sa k svätým.

S týmito chce protipápež František jednotu. Prosím vás, zamyslite sa nad tým! Chce jednotu „bez uniformnosti“; čiže vo Františkovej falošnej proticirkvi kľudne môžete byť pre nejakého heretika pohanom, ale aj tak ste podľa Františka s oným heretikom v jednote (čož je samozrejme kacírska lož a blud). Toto je pretvárka na Katolícku Cirkev, nová proticirkev, ktorá zneužíva meno katolícky. Naozaj je to takto jednoduché.

Pápež Inocent III., dogmatický list Eius exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie [Cirkev] heretikov, ale svätú, rímsku, katolícku a apoštolskú Cirkev, mimo ktorej, veríme, že nikto nie je spasený.“

Duch Svätý spája ľudí v katolíckej viere, nie v „zmiešanej“ či azda inej viere. A protestantská viera je iná viera; je to falošné náboženstvo, sekta, ktorá je od diabla. Čiže súlad s diablom a Duchom Svätým nemôže byť. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? (2 Kor 6:14) Ide aj o zjavné pošliapanie pápežstva, popravde, zavrhnutie pápežstva. Pretože protestanti odmietajú pápežstvo, a František chce s nimi jednotu, tým pádom dáva najavo, že viera v dogmu o pápežstve nie je súčasťou katolíckej viery. František je formálnym heretikom a protipápežom. Podľa protipápeža, má jestvovať jednota s protestantom ‚bez uniformity‘ (t. j. bez toho, aby sa Eľko a jeho spoločenstvo evanjelikov zriekli heréz). Toto spoločenstvo – ktorého súčasťou je aj protipápež František a Zvolenský – je sekta, nie Katolícka Cirkev. Toto je falošný ekumenizmus. Ak chcete byť katolíkom, musíte odmietnúť Františka ako protipápeža a nekatolíka po týchto faktoch, t. j. zoči voči týmto faktom a dogmatickému katolíckemu učeniu. „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie [Cirkev] heretikov,…“ [4] (dogma) – to jest, nie Cirkev s heretikom Františkom. Hovoriť, že je pápežom, po tomto, znamená rúhať sa.

Pokračovanie emailu:

(Pani hľadá modlitebné spoločenstvá, exorcizmus „ktorý jej v BA nevybavia“ a ľudí, ktorí by slúžili omše za príbuzného, príp. sa modlili Ruženec za oslobodenie sužovanej osoby.)
Spoločenstvá pod záštitou tzv. „Katolíckej Cirkvi na Slovensku“ (Zvolenský a pod.) vám nepomôžu, pretože sú to falošní ekumenici, ktorí popierajú množstvo dogiem ohľade spásy a nevyhnutnosti katolíckej viery pre spásu. Sú to heretici, ktorí sú súčasťou neviestky babylonskej, prorokovanej proticirkvi na konci vekov. Nereprezentujú Katolícku Cirkev, a sú súčasťou nekatolíka Františka a jeho nekatolíckej hierarchie. Treba zdôrazniť, že Katolícka Cirkev nie je neviestkou babylonskou, ale to čo vidíte (čo nie je Katolícka Cirkev) je spolok modernistov, čo veria v herézy, modernizmus, rešpektovanie falošných náboženstiev a spoločné prímanie s protestantami a schizmatikmi (viď napr. dokument Unitatis Redintegratio). Vytvárajú zdanie takej cirkvi, zneužívaním mena katolícky, kde sú súčasťou tejto cirkvi (sekty) všetky nekatolícke spoločesntvá (ako dokument odkrýva).

(Obrázok z vatikankatolicky.com, Kláštor Najsvätejšej Rodiny, bratia Dimondoví.)

Link: https://vatikankatolicky.com/unitatis-redintegratio/

Modlite sa ruženec, 15 dekádový, každý deň a Zdravas Mária pravideľne počas dňa a čítajte si pozorne stŕanku vatikankatolicky.com. 

S pozrdavom
Kristián Keller, tradicnykatolik.sk

[1] – https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sk2021-prihovor-svateho-otca-pred-clenmi-ekumenickej-rady-cirkvi
[2] – https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/prihovor-gen-biskupa-ecav-ivana-elka-pri-prilezitosti-ekumenickeho-stretnutia-s-papezom-frantiskom
[3] – https://sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihradsk%C3%A9_vyznanie_viery

[4] – Pápež Inocent III., Eius exemplo, 18. december 1208, zdroj citátu: https://vatikankatolicky.com/ad-gentes/