Adresovanie moslimovi – krátka apológia

Adresovanie moslimovi

kresťanskí mnísi v stretnutí s islamistami


Islam môžete poprieť svojimi perami a pritom „veriť“ vo svojom srdci, a to keď vás (ako moslima) postavia pred súd a hrozí vám napr. trest smrti. Toto sa nazýva takiyya [1] – viac dole, v poznámke.


Ale to je očividne falošné a nelogické. Uvažujte o tom. Vy veríte, že Ježiš je prorok, ale on opakovane učil, že každého, kto ho „zaprie pred ľuďmi“, toho on zaprie pred Otcom takisto.


„Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, toho aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ [Matúš 10:33]


To dokazuje, že islam je falošný. Pretože neveria, že Ježiš je Boh, po prvé a po druhé, ak veria, že je prorok, musia povedať, že je falošný prorok, pretože hovorí, že je Boh.


„Lebo Syn človeka je Pánom aj nad sobotou.“ [Matúš 12:8]


ALE aj keď „iba veríš“, že je prorok a nie Boh a nasleduješ islám a dostaneš sa potom do ohrozenia života a zaprel by si ho perami pred ľuďmi, on by zaprel teba. Je to preto, že by ste v tom čase tvrdili, že islam ako celok (vrátane tvrdení o Ježišovi ako prorokovi) je falošný, a to s vašimi perami pred ľuďmi.

Islam je falošný. Je to náboženstvo klamstiev a protirečení a je od diabla. Musíte nájsť pravú vieru v Krista, ktorý je Vtelený Boh (Druhá Osoba Najsvätejšej Trojice), a prijať krst. Viac nájdete na vatikankatolicky.com

Poznámky: Islamský koncept taqiyya, vysvetlený moslimom: [1] Jeho matku Sumayyu zabil Abu Jahl za to, že bola moslimka. Keď bol potom smútiaci Ammar mučený, vzdal sa svojho islamu, aby bol oslobodený od svojho mučenia. Mnoho nových moslimov kritizovalo Ammara a nazvali ho neveriacim, ale prorok, nech ho Alah požehná a dá mu pokoj, ich napravil. Povedal: „Nie (nie je neveriaci), skutočne, „Ammar je plný viery od hlavy po päty“ [Ibn Majah]. Toto je príklad taqiyya (chrániť sa pred nebezpečenstvom klamstvom). Táto udalosť viedla k odhaleniu verša od Alaha, Najvyššieho, o `Ammarovi: „S výnimkou tých, ktorí sú nútení povedať, že neveria, hoci ich srdcia zostávajú pevné vo viere, tí, ktorí odmietajú Boha po tom, čo uverili v Neho a otvoria svoje srdcia nevere, bude na nich Boží hnev a bude ich čakať ťažký trest“ [Korán, 16:106]. (Zdroj: Odkiaľ pochádza myšlienka Taqiyya, U. Shazia Ahmad, https://seekersguidance.org/…/where-the-idea-of…/)