Moje video proti falošnému Fatima apoštolátu; obnovené!

Moje video proti Fatima TV, Mordelovi, Christianitas.sk, Kuffovi a falošným tradicionalistom bolo obnovené:

Stály odkaz na video, môžete nájsť tu. Ako som pred tým povedal, ‚copyright claim‘ (robenie si nároku na moje video proti nim) od Fatima TV bolo vymyslené a nimi vyfabrikované. Moje video tak bolo obnovené v 1. adventný deň, dnes prvý krát aj s novým logom, tak trochu po mojom malom víťaztve aj na oslavu. V úvode tohto videa, kto ešte nevidel, ukazujem ako správne Štefan Mordel obhajuje sv. Písmo a dogmu, že mimo viery v Krista nieto spása, ale potom zásadne otočí a začne rozprávať o „šláchetných pohanoch“ čo môžu bez poznania Krista byť spasení (čož je heréza a apostáza).

Kristián Keller
Tradicnykatolik.sk