Citát týždňa (vianoce) – „Lebo chlapec sa nám narodil, syn nám bol darovaný…“

Lukáš 2,10-14: “ … ale anjel im povedal: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude pre všetok ľud. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských vojov spievajúcich chvály Bohu: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, v ktorých má zaľúbenie.“ (Botekov preklad)

Izajáš 6,5-6: „Lebo chlapec sa nám narodil, syn nám bol darovaný, ktorý má na pleciach kráľovské odznaky a jeho meno je: Zázračný radca, Mocný Boh, Večný otec, Knieža pokoja. Veľká bude jeho ríša, trvalý pokoj zavládne na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré on obnoví a upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky.“ (Botekov preklad)

Kristián Keller
Tradicnykatolik.sk