Citát týždna (advent)

sv. Ján na ľavo, pár užívajúc si rozkoše a luxus na pravo

„Lebo všetko, čo je vo svete, je žiadosť tela a žiadosť očí a pýcha života, ktorá nie je od Otca, ale je zo sveta.“ (1. Jánov list 2:16)

Pozite si vatikankatolicky.com a nájdite tam katolícke učenie nevyhnutné pre spásu.

Kristián Keller
tradicnykatolik.sk