No Image Available

Páter Pio: katolícky kňaz, ktorý konal zázraky a niesol rany Ježiša Krista na svojom tele (odkaz)

 Autor: Brat Michal Dimond OSB  Category: Náboženská literatúra  Publisher: vatikankatolicky.com  Download

 Späť