Biskup Oliver Oravec bol heretik

Prvá verzia článku bola publikovaná 11.07.2019 na sedevacantista.blog.pravda.sk.

Aktualizácia z 11.03.2021 a doplnené o obrázky,

Musím upozorniť čitateľov tohto blogu. Zistil som, a už istý čas držím v hlave, že Biskup Oliver Oravec bol kompletný heretik. Mal som istý čas z mojej strany chybný pocit, dá sa povedať z časti vedomý (ešte v r. 2019), že bol na správnej strane. Ale po prehodnotení všetkých faktov, vstúpenia si do svedomia a dlhého zvažovania, musím oznámiť verejne, že to bol jasný heretik. (Dodám: mal som z úvodu chybnú mienku o ňom, najmä kvôli jeho knižke a niektorým správnym postojom, a neprisudzoval som správam o jeho herézach ohľadom „krstu túžby“ veľkú váhu, ale po vypočutí si programu na rádiu infovojna, dospel som k tomu, že bol heretikom bez akejkoľvek kredibility. Je jasné, že bol úplným protestantom, ktorý bol dokonca aj za „svätenie žien“ do pozície kňažiek. Bol takisto za odluku Cirkvi od štátu, čož je otvorená heréza.) Mal niektoré dobré poznámky v knihe: „Pravda o Cirkvi“ , z ktorých som čerpal, a to najmä: dá sa v jeho knihe nájsť preklad Zjavenia z La Salette, alebo niektoré správne názory na heretikov Benedikta XVI. a Jána Pavla II., ale naneštastie Oravec bol úplny heretik.

(Fotka v ľavo Oravcová kniha, fotka v pravo, Korzár, sme.sk)

Benedikt XVI., Ján Pavol II. a František a ostatní pokonciloví uzurpovači sú heretici dľa katolíckeho učenia, ktorí nemajú vieru. Je nemysliteľné, aby ten, čo nemá vieru, sa nazýval kresťanom.

Trojica antipápežov išla k židovskému Múru Nárekov, pre židov najposvätnejšie miesto, kde praktizujú židia svoje ceremónie, modlitby a rituály. Toto je úplne odpadlíctvo, pretože židia popierajú Krista a ich praktizovanie obradov je výrazom zapierania Krista, ktorý úplne zrušil a nahradil starozákonné obrady obradmi Cirkvi (ako sú sviatosti, napr. sv. omša, ordinácie kňazov, a pod., či katolícke modlitby, litánie, sprievody).

„Je nemysliteľné, aby ten, čo je mimo Cirkvi, (že) by jej mal porúčať.“  (Satis Cognitum #15, pápež Lev XIII., 29. jún 1896)

Podľa dostupných svedectiev od Bratov Dimondových na stránke mostholyfamilymonastery.com, heretik biskup Oliver Oravec zastával názor a veril, že mimo Cirkve je možná spása a takisto nútil veriacich do tohoto chybného názoru a zrejme aj kňazov ktorých svätil. Preto by sa mal každý katolík vyhýbať falošným tradicionalistom, ktorí neveria v dogmu, že mimo Cirkve nie je spása, a takisto všetkým jeho heretickým kňazom, ktorí boli pod ním. Existuje jeden krst, jedna viera a jedna Cirkev, mimo ktorej nie je spása. (Toto bolo dogmaticky definované viackrát z pozície pápežskeho úradu).

Pápežsky stolec je voľný, od toho sa odvodzuje (slovo) sedevacante. Dodám:

Sedevacante; sedevakantistická pozícia – Sede je latinsky pre „stolička“ a „vacante“ v latinčine znamená „voľný“. Sedevacante obdobie, je obdobie, keď nie je pápeža, t. j. Stolec sv. Petra je prázdny. To zvyčajne nastane po smrti pápeža alebo po pápežskej rezignácii; tomu sa stalo cez 200-krát v histórii Cirkve a trvalo to z času na čas i po dobu niekoľko rokov. Doktori Cirkvi takisto učia, že Stolec Petra sa stane voľný, keď sa pápež stane manifestovaným heretikom. Sedevakantistická pozícia popisuje pozíciu tradičných katolíkov, ktorí zastávajú, že Stolec sv. Petra je v súčasnosti voľný, lebo o mužovi v Ríme sa dá dokázať, že je verejný heretik, a preto nie je skutočný pápež. (vatikankatolicky.com, Slovník pojmov a princípov – odkaz)

Ľudia by sa mali vyhýbať Novej falošnej omši od r. 1969. Jediná pravá Omša v západnom obrade je Tradičná Latinská Omša. Nová omša v Slovenčine v „západnom rituále“ je zatracujúca. Pre Slovákov existuje stránka vatikankatolicky.com.

Odporúčam, aby ľudia radšej ignorovali komentáre pod článkami (na pravde, či iných fórach), väčšina sú to instigátori, neštastní ľudia a trollovia. Veľa ľudí, resp. duší je stratených, lebo príliš veľa komentujú pod článkami a celkovo na internete.

Biskup Oliver Oravec tvrdil, že je za odluku Cirkve od štátu, ďalej, nútil svojich veriacich k tomu a aj minimálne jedného kňaza, ktorého vysvätil, aby prijali falošné učenie, že je možná spása mimo Cirkev, bol pretláčateľom falošného učenia tzv. „krstu túžbou“ pre nečlenov Cirkve. Ďalej, už vo svojej knihe navrhoval nekatolícke riešenia v 90-tych rokoch a v desaťročí po r. 2000: a to hlavne, čo sa týka „Una Cum“, taktisto obhajoval aj neplatné svätenia žien za kňažky (heréza). Chybne tvrdil, že krst by mal (edit: mohol) byť neplatný. (Edit: spochybňoval krst na základe argumentu, že neboli prítomné oleje a soli a obrad exorcizmu, ale nebol v tomto názore ustálený.)

Na rádiu Slobodný Vysielač, relácia infovojna, 2. decembra 2013: na otázku, či je za odluku Cirkvi od štátu povedal viacnásobne a ostentatívne: „Áno! Áno, som jednoducho za odluku Cirkvy od štátu.“

Toto je heréza. Viac netreba.

Pápež sv. Pius X, Vehemanter nos #3 11.Feb 1906: „Preto Rímsky pontifovia (pápeži) nikdy neustúpili, tak ako si situácia žiadala, z odmietnutia a zo zavrhnutia doktríny odluka Cirkvy od Štátu.“

Pápež sv. Pius X, Our Apostolic Mandate (#36), on the „Sillon“ Aug. 25, 1910: „Nie je žiadna pravá civilizácia bez morálnej civilizácie a žiadna morálna civilizácia bez pravého náboženstva; je to potvrdená pravda a historický fakt.“

Takisto z relácie na infovojne: Biskup Oliver Oravec bol aj za vysväcovanie žien do kňazského povolania, čo je úplná heréza! (Pozn.: to je úplný protestantizmus!) Heretik Biskup Oravec propagoval i nemodestný a škandalózny tanec tango počas uvedenej relácie.

Preto: nemožno sa držať iného názoru, než toho, že Biskup Oliver Oravec skončil naveky v pekle. Biskup O. Oravec zomrel 9.07.2014 (bez najmenších známok zrieknutia sa svojich heréz). Preto sa nemožno za neho modliť, pod hrozbou smrteľného hriechu.

Dodám na záver, že je prozreteľné, že autor na denníku sme.sk, vyobrazil Oravca v pekelných plameňoch, kde aj tento protestant naozaj a bez pochýb skončil. Človek by si želal, aby on vtedy taký nebol, ale žial rozhodol sa vyznávať úplne falošné nábožentvo a odmietal tradičné katolícke učenie a dogmy Cirkvi.