Antipápež František v roku 2014 spáchal v Jerzualeme mnoho odpadlíctiev (video)

V roku 2014 František zavítal do sv. zeme. Položil kvety na hrob Theodora Hertzla, išiel sa modliť so židmi nad obeťami „holokaustu“, stretol sa s imámmi vo veľmi známej mešite, volalajúc po vzájomnom bratstve, nevynechal stretnutie s rozkolníkom Bartolomejom, s ktorým roky spolupracuje na falošnom ekumenizme (odkaz na konci v popise videa) a išiel sa modliť k múru nárekov za slov rabína, ktorý kritizoval náboženstvá (aj katolícke) že sú zdrojom rozdelenia…

Rabín hovoril, že Múr Nárekov je „posvätný pre vás pre mňa a pre ľudí po celom svete“, František súhlasí. Toto je očividné odpadnutie od Ježiša Krista a zapretie Ježiša Krista. Toto miesto pre židov je pre nich najviac posvätné, ale nie je posvätné pre kresťana. Židia pri múre nárekov pokračujú v modlitbách bez Ježiša, ignorovaním Ježiša a v odpore voči Ježišovi. Chodiť sa modliť k múru nárekov je úplné odpadlíctvo od Ježiša (pravého Mesiáša a Spasiteľa).

Tieto aktivity sú ťažké hriechy proti viere. František je odpadlíkom a heretikom. Nie je pápežom, nie je vodcom Katolíckej Cirkvi, ale sekty na konci vekov, Smilnice babylonskej.

Aktivity, kde sa vyjadruje náboženská ľahostajnosť sú prestúpením proti viere a dôkazom toho, že František Cirkev dávno opustil a nemôže v nej zastávať žiaden úrad.

Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 23), 29. jún 1943: „Lebo nie každý priestupok, hoci by mohol byť ťažkým zlom, je taký, že zo svojej vlastnej podstaty samotnej [suapte natura] oddeľuje človeka od tela Cirkvi [ab Ecclesiae Corpore], ako to robí schizma alebo heréza alebo odpadnutie od viery.“ – František je mimo Cirkvi, a nie je jej hlavou, je to protipápež.

Odkaz, kde sa František modlí s Bartolomejom (schizmatickým biskupom Konštantínopolu): https://www.youtube.com/watch?v=kRRmiS-_Y-M

Kristián Keller
Tradicnykatolik.sk